Oct 20, 2020   11:21 p.m. Vendelín
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Eva Benická, PhD.
Identification number: 3371
University e-mail: eva.benicka [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Analytical Chemistry (FCFT)

     Lesson               
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Optimisation of Quantitative Analysis in GC-MS with EI, CI and NCI Ionisation Modes
Written by (author):
Róbert Pagáčik
Department:
Thesis supervisor:
Final thesis progress:Final thesis is incomplete


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Optimalizácia kvantitatívnej analýzy v technike GC-MS v režimoch ionizácie EI, CI, NCI
Summary:Práca je zameraná na štúdium a zhodnotenie možností kvantitatívneho stanovenia GC-MS technikou pomocou elektrónovej ionizácie (EI) a chemickej ionizácie (CI) v móde tvorby pozitívnych aj negatívnych iónov. Pojednáva sa o samotných mechanizmoch ionizácií, informáciách, ktoré možno získať pomocou EI a CI, ich aplikácií v kvantitatívnej analýze, ako aj technických nárokoch a potrebnom nastavení MS detektora na ich uskutočnenie. Je uvedených niekoľko možností aplikácie týchto metód.
Key words:
GC-MS, chemická ionizácia, elektrónová ionizácia

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited