18. 2. 2020  7:02 Jaromír
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Eva Benická, PhD.
Identifikačné číslo: 3371
Univerzitný e-mail: eva.benicka [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav analytickej chémie (FCHPT)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Optimalizácia kvantitatívnej analýzy v technike GC-MS v režimoch ionizácie EI, CI, NCI
Autor: Róbert Pagáčik
Pracovisko: Oddelenie analytickej chémie (ÚACH FCHPT)
Vedúci práce: doc. Ing. Eva Benická, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca je nekompletná


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Optimalizácia kvantitatívnej analýzy v technike GC-MS v režimoch ionizácie EI, CI, NCI
Abstrakt:Práca je zameraná na štúdium a zhodnotenie možností kvantitatívneho stanovenia GC-MS technikou pomocou elektrónovej ionizácie (EI) a chemickej ionizácie (CI) v móde tvorby pozitívnych aj negatívnych iónov. Pojednáva sa o samotných mechanizmoch ionizácií, informáciách, ktoré možno získať pomocou EI a CI, ich aplikácií v kvantitatívnej analýze, ako aj technických nárokoch a potrebnom nastavení MS detektora na ich uskutočnenie. Je uvedených niekoľko možností aplikácie týchto metód.
Kľúčové slová:GC-MS, chemická ionizácia, elektrónová ionizácia

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanieZáverečná práca

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene