Oct 28, 2020   1:07 a.m. Dobromila
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Eva Benická, PhD.
Identification number: 3371
University e-mail: eva.benicka [at] stuba.sk
 

Contacts     Lesson
     
Publications     Bodies
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:Methodology for Analysis of Bioactiv Polar Organic Compounds in Diverse Water Diluted Samples with Use of Combined Separation Methods (LC, HPLC and GC)
Written by (author):
Ing. Zuzana Hyravá
Department: Department of Analytical Chemistry (IAC FCFT)
Thesis supervisor:
Opponent:
RNDr. Róbert Kubinec, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Analýza biologicky aktívnych polárnych organických látok vo vzorkách s vodnou matricou s využitím kombinácií separačných metód (LC, HPLC a GC)
Summary:
Doteraz bolo z prírodných zdrojov izolovaných asi 8 000 fenolových zložiek a preto separácia fenolových zložiek predstavuje pomerne náročný analytický problém. Chemická štruktúra fenolových zlúčenín môže byť od jednoduchých fenolových monomérov až po zložité polymérne taníny, pričom jednotlivé skupiny zlúčenín sú tvorené veľkým počtom izomérov s podobnými fyzikálnymi a chemickými vlastnosťami, preto je zložité dosiahnuť separáciu všetkých zložiek použitím jednej separačnej metódy. Viacrozmerné chromatografické techniky ako je on-line LC-GC predstavujú v súčasnosti pokročilý nástroj na dosiahnutie separácie zložiek v zložitých zmesiach. Cieľom tejto práce bolo (i) spracovať literárny prehľad o charakteristikách on-line spojenia LC-GC, o prevodníkoch a ich výhodách a nevýhodách, ako aj o aplikácii tejto kombinácie metód, a (ii) vypracovať HPLC metódu vhodnú na frakcionovanie fenolových zložiek, ktorá by sa mohla použiť v on-line LC-GC. Prehľad publikácií zaoberajúcich sa on-line LC-GC ukazuje, že LC-GC nie je iba jednoduché spojenie dvoch metód, ale je potrebné kombinovať znalosti o princípoch obidvoch metód a prispôsobiť/optimalizovať metódy s ohľadom na ich špecifické požiadavky. Diplomová práca sa zaoberá vývojom metódy na separáciu 51 fenolových zložiek v zmesi, pričom sa dosiahlo frakcionovanie zložiek do niekoľkých frakcií, čím sa splnili ciele práce.
Key words:
LC-GC, separácia, fenolové zložky

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited