18. 2. 2020  8:16 Jaromír
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Eva Benická, PhD.
Identifikačné číslo: 3371
Univerzitný e-mail: eva.benicka [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav analytickej chémie (FCHPT)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Analýza biologicky aktívnych polárnych organických látok vo vzorkách s vodnou matricou s využitím kombinácií separačných metód (LC, HPLC a GC)
Autor: Ing. Zuzana Hyravá
Pracovisko: Oddelenie analytickej chémie (ÚACH FCHPT)
Vedúci práce: doc. Ing. Eva Benická, PhD.
Oponent:RNDr. Róbert Kubinec, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Analýza biologicky aktívnych polárnych organických látok vo vzorkách s vodnou matricou s využitím kombinácií separačných metód (LC, HPLC a GC)
Abstrakt:Doteraz bolo z prírodných zdrojov izolovaných asi 8 000 fenolových zložiek a preto separácia fenolových zložiek predstavuje pomerne náročný analytický problém. Chemická štruktúra fenolových zlúčenín môže byť od jednoduchých fenolových monomérov až po zložité polymérne taníny, pričom jednotlivé skupiny zlúčenín sú tvorené veľkým počtom izomérov s podobnými fyzikálnymi a chemickými vlastnosťami, preto je zložité dosiahnuť separáciu všetkých zložiek použitím jednej separačnej metódy. Viacrozmerné chromatografické techniky ako je on-line LC-GC predstavujú v súčasnosti pokročilý nástroj na dosiahnutie separácie zložiek v zložitých zmesiach. Cieľom tejto práce bolo (i) spracovať literárny prehľad o charakteristikách on-line spojenia LC-GC, o prevodníkoch a ich výhodách a nevýhodách, ako aj o aplikácii tejto kombinácie metód, a (ii) vypracovať HPLC metódu vhodnú na frakcionovanie fenolových zložiek, ktorá by sa mohla použiť v on-line LC-GC. Prehľad publikácií zaoberajúcich sa on-line LC-GC ukazuje, že LC-GC nie je iba jednoduché spojenie dvoch metód, ale je potrebné kombinovať znalosti o princípoch obidvoch metód a prispôsobiť/optimalizovať metódy s ohľadom na ich špecifické požiadavky. Diplomová práca sa zaoberá vývojom metódy na separáciu 51 fenolových zložiek v zmesi, pričom sa dosiahlo frakcionovanie zložiek do niekoľkých frakcií, čím sa splnili ciele práce.
Kľúčové slová:LC-GC, separácia, fenolové zložky

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene