7. 4. 2020  13:54 Zoltán
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Eva Benická, PhD.
Identifikačné číslo: 3371
Univerzitný e-mail: eva.benicka [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav analytickej chémie (FCHPT)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Selektívna analýza vybraných prchavých látok plynovou chromatografiou
Autor: Ing. Gizela Takácsová
Pracovisko: Oddelenie analytickej chémie (ÚACH FCHPT)
Vedúci práce: doc. Ing. Eva Benická, PhD.
Oponent:Ing. Branislav Vrana, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Selektívna analýza vybraných prchavých látok plynovou chromatografiou
Abstrakt:Diplomová práca je zameraná na analýzu suvbstituovaných fenolov, ktoré sú zaujímavé z hľadiska ochrany životného prostredia. Na detailné analytické štúdium metódou plynovej chromatografie s hmotnostnou spektrometriou sa vybrala skupina chlórovaných fenolov. Hlavnou úlohou experimentálnej práce bola príprava vhodných podmienok pre chromatografiu a hmotnostnú spektrometriu pre túto cieľovú skupinu látok. Úlohy riešené v rámci práce obsahovali určenie podmienok pre správny zber signálu MS v TIC a MS móde, na záklkade MS spektier vybraných zlúčenín, a optimalizáciu prahového parametra zberu dát, prípravu chromatografickej separácie skupiny 17 chlórfenolov. Preštudovali sa podmienky dávkovania vzorky so zvýšením dávkovaného objemu vzorky pre dávkovanie s teplotným programom, vhodné objemy sú 2-4 microlitre roztokov pri teplotnom programe od 80°C do 250 °C s nárastom 400 °C/min pri jednorazovom dávkovaní a splitless intervale 2 min. Na dosiahnutie dobrej opakovateľnosti meraní sa odporúča práca s interným štandardom, použil sa 4-brómfenol, voči ktorému sa porovnala aj diskriminácia analytov v dávkovači. Zistilo sa, že pre menej prchavé chlórfenoly sa diskriminácia prejavila pri dávkovaní 1-2 mikrolitrov vzorky, zatiaľ čoˇpre prchavejšie sa zistila pri dávkovanom objeme 5 mikrolitrov. Zistila sa aj dlhodobá zmena odozvy kvôli matricovým a pamäťovým vplyvom v dávkovači pre vyššie chlórované fenoly, tetra- a penta- substituované fenoly.
Kľúčové slová:chlórované fenoly, GC-MS analýza, analytická chémia


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene