22. 1. 2020  9:06 Zora
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Eva Benická, PhD.
Identifikační číslo: 3371
Univerzitní e-mail: eva.benicka [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav analytickej chémie (FCHPT)

Kontakty     Výuka     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Optimalizácia podmienok selektívnej analýzy skupín substituovaných fenolov plynovou chromatografiou
Autor: Ing. Lýdia Pokorná
Pracoviště: Oddelenie analytickej chémie (ÚACH FCHPT)
Vedoucí práce: doc. Ing. Eva Benická, PhD.
Oponent:RNDr. Róbert Kubinec, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Optimalizácia podmienok selektívnej analýzy skupín substituovaných fenolov plynovou chromatografiou
Abstrakt:V rámci predloženej diplomovej práce sa skúmali podmienky analýzy alkylovaných fenolov plynovou chromatografiou v jedno a dvojkolónových zapojeniach. V rámci experimentov sa odskúšali nové materiály pre chromatografiu, kolóny s novým typom stacionárnych fáz obsahujúcich iónové kvapaliny mono alebo dikatiónového charakteru s vinylimidazoliovým katiónom, jedna so zmesnou fázou a druhá s čistou čiastočne zosietenou fázou. Potvrdila sa výnimočná polarita a tvarová selektivita fáz typu iónových kvapalín voči rôzne substituovaným fenolom, ktorá sa prejavuje ich väčším zbrzďovaním v kolóne a zaujímavým elučným poradím v porovnaní s nepolárnou aj stredne polárnou stacionárnou fázou polysiloxánového typu. Analýzou 40 rôznych individuálnych fenolov sa zistili základné elučné charakteristiky, preskúmal sa vplyv teploty na zbrzdenie a elučné poradie alkylfenolov počas izotermickej analýzy. Porovnaním s kolónami polysiloxánového typu prostredníctvom retenčných diagramov sa posúdili charakteristiky správania pre dve nové iónové kvapaliny. Zo získaných výsledkov možno posudzovať ako perspektívne zapojenie kolón s iónovými kvapalinami do dvojkolónových zostáv pre GC-GC, dvojrozmernú GC s prenosom heart-cut, alebo úplnú dvojrozmernú GCxGC techniku. Na samostatných kolónach dostupných rozmerov sa nepodarilo ani v jednom prípade rozdeliť všetky alkylfenoly s dostatočným rozlíšením, po optimalizácii podmienok jednotlivých analýz sa získali porovnateľné možnosti separácie v kolóne k-4 so zosietenou iónovou kvapalinou za izotermických podmienok a v kolóne k-1 s malým vnútorným priemerom (Optima-1) v podmienkach s programovaním teploty počas analýzy, keď sa v individuálnych píkoch oddelilo 36 rôznych alkylfenlov. Ďalšie experimenty sa vykonali so spájaním kolón, a určilo sa elučné poradie alkylfenolov v troch dvojkolónových zostavách v izotermických podmienkach. Otestovali sa kombinácie kolóny OV-1701 s krátkou kolónou s nepolárnym siloxánom ako druhou v poradí, kolóny OV-1701 s krátkou kolónou s iónovou kvapalinou ako druhou v poradí a kolóny s iónovou kvapalinou s krátkou kolónou OV-1701. Vo všetkých prípadoch spojené zostavy kolón vykazovali lepší tvar píku a väčšiu účinnnosť. Z diplomovej práce vyplynula ďalšia orientácia výskumných prác pri skúmaní využitia nových chromatografických materiálov na analýzu polárnych zlúčenín, ktoré sú vážnymi kontaminantmi životného prostredia. Diplomová práca sa riešila ako súčasť projektu APVV 20-035205 a VEGA 1/0827/08
Klíčová slova:alkylované fenoly, plynová chromatografia, iónové kvapaliny


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně