29. 1. 2020  2:29 Gašpar
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Eva Benická, PhD.
Identifikačné číslo: 3371
Univerzitný e-mail: eva.benicka [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav analytickej chémie (FCHPT)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Optimalizácia podmienok selektívnej analýzy skupín substituovaných fenolov plynovou chromatografiou
Autor: Ing. Lýdia Pokorná
Pracovisko: Oddelenie analytickej chémie (ÚACH FCHPT)
Vedúci práce: doc. Ing. Eva Benická, PhD.
Oponent:RNDr. Róbert Kubinec, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Optimalizácia podmienok selektívnej analýzy skupín substituovaných fenolov plynovou chromatografiou
Abstrakt:V rámci predloženej diplomovej práce sa skúmali podmienky analýzy alkylovaných fenolov plynovou chromatografiou v jedno a dvojkolónových zapojeniach. V rámci experimentov sa odskúšali nové materiály pre chromatografiu, kolóny s novým typom stacionárnych fáz obsahujúcich iónové kvapaliny mono alebo dikatiónového charakteru s vinylimidazoliovým katiónom, jedna so zmesnou fázou a druhá s čistou čiastočne zosietenou fázou. Potvrdila sa výnimočná polarita a tvarová selektivita fáz typu iónových kvapalín voči rôzne substituovaným fenolom, ktorá sa prejavuje ich väčším zbrzďovaním v kolóne a zaujímavým elučným poradím v porovnaní s nepolárnou aj stredne polárnou stacionárnou fázou polysiloxánového typu. Analýzou 40 rôznych individuálnych fenolov sa zistili základné elučné charakteristiky, preskúmal sa vplyv teploty na zbrzdenie a elučné poradie alkylfenolov počas izotermickej analýzy. Porovnaním s kolónami polysiloxánového typu prostredníctvom retenčných diagramov sa posúdili charakteristiky správania pre dve nové iónové kvapaliny. Zo získaných výsledkov možno posudzovať ako perspektívne zapojenie kolón s iónovými kvapalinami do dvojkolónových zostáv pre GC-GC, dvojrozmernú GC s prenosom heart-cut, alebo úplnú dvojrozmernú GCxGC techniku. Na samostatných kolónach dostupných rozmerov sa nepodarilo ani v jednom prípade rozdeliť všetky alkylfenoly s dostatočným rozlíšením, po optimalizácii podmienok jednotlivých analýz sa získali porovnateľné možnosti separácie v kolóne k-4 so zosietenou iónovou kvapalinou za izotermických podmienok a v kolóne k-1 s malým vnútorným priemerom (Optima-1) v podmienkach s programovaním teploty počas analýzy, keď sa v individuálnych píkoch oddelilo 36 rôznych alkylfenlov. Ďalšie experimenty sa vykonali so spájaním kolón, a určilo sa elučné poradie alkylfenolov v troch dvojkolónových zostavách v izotermických podmienkach. Otestovali sa kombinácie kolóny OV-1701 s krátkou kolónou s nepolárnym siloxánom ako druhou v poradí, kolóny OV-1701 s krátkou kolónou s iónovou kvapalinou ako druhou v poradí a kolóny s iónovou kvapalinou s krátkou kolónou OV-1701. Vo všetkých prípadoch spojené zostavy kolón vykazovali lepší tvar píku a väčšiu účinnnosť. Z diplomovej práce vyplynula ďalšia orientácia výskumných prác pri skúmaní využitia nových chromatografických materiálov na analýzu polárnych zlúčenín, ktoré sú vážnymi kontaminantmi životného prostredia. Diplomová práca sa riešila ako súčasť projektu APVV 20-035205 a VEGA 1/0827/08
Kľúčové slová:alkylované fenoly, plynová chromatografia, iónové kvapaliny


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene