Oct 25, 2020   3:45 p.m. Aurel
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Eva Benická, PhD.
Identification number: 3371
University e-mail: eva.benicka [at] stuba.sk
 

Contacts
     
Lesson          Bodies
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:Quantitative GC-MS and GC-ECD Analysis of Halogenated Phenols
Written by (author):
Ing. Zuzana Hyravá
Department: Department of Analytical Chemistry (IAC FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Eva Benická, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Kvantitatívna analýza halogenovaných fenolov metódou GC-MS a GC-ECD
Summary:
V rámci bakalárskeho projektu sa získali predbežné údaje pre podrobné štúdie chromatografických vlastností substituovaných fenolov v plynovej chromatografii v kolónach rôznych parametrov a s použitím rôzne polárnych stacionárnych fáz. Odskúšali sa analýzy v 3 samostatných kolónach a v 2 dvojkolónových zostavách. Kolóny obsahovali stacionárne fázy typu polysiloxánu a iónových kvapalín. Skúmal sa vplyv polarity stacionárnej fázy na elučné charakteristiky 16 chlórovaných fenolov, ich elučné poradie a stupeň separácie. Experimenty sa vykonali v podmienkach programovania teploty kolóny počas analýzy.
Key words:
plynová chromatografia, elučné charakteristiky, chlórované fenoly


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited