Oct 29, 2020   3:12 a.m. Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Eva Benická, PhD.
Identification number: 3371
University e-mail: eva.benicka [at] stuba.sk
 

Contacts     Lesson     Publications
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:Use of Multicolumn Setups in Gas Chromatography of Selected Volatile Constituents of Food
Written by (author):
Ing. Lucia Pastirčiková
Department:
Department of Analytical Chemistry (IAC FCFT)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Eva Benická, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Využitie viackolónových zostáv v plynovej chromatografii na analýzu vybraných prchavých zlúčenín prítomných v potravinách a poživatinách
Summary:
Viacrozmerná chromatografia využíva ortogonálne spojené chromatografické kolóny obsahujúce rôzne stacionárne fázy. Experiment zahŕňa separáciu v prvej kolóne a transport frakcií do druhej kolóny, alebo do ďalších kolón, kde nastáva ďalšia separácia. Viacrozmerná chromatografia umožňuje separáciu zložiek veľmi zložitých zmesí, aj takých, ktoré nie je možné separovať v jednej kolóne. Najpopulárnejšia verzia viacrozmernej chromatografie je úplná dvojrozmerná plynová chromatografia GC×GC, ktorá sa využíva v oblastiach ako je analýza potravín, vzoriek životného prostredia, biologických a petrochemických vzoriek. Cieľom tohto projektu bolo spracovať prehľad o dvojrozmernej plynovej chromatografii GC×GC a jej využití v analýze ovocných džúsov. V práci sú diskutované rôzne prístupy používané pri analýze džúsov, analytické charakteristiky dosiahnuteľné v súčasnosti a aplikačné možnosti kombinácie GC×GC s hmotnostnou spektrometriou, čím sa splnili ciele projektu. Výsledky ukazujú, že GC×GC sa môže využiť v analýze nápojov na stanovenie stopových zložiek, kontaminantov, alebo na určenie pôvodu ovocných džúsov
Key words:dvojrozmerná plynová chromatografia, analýza potravín, viacrozmerná chromatografia

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited