18. 2. 2020  7:23 Jaromír
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Eva Benická, PhD.
Identifikačné číslo: 3371
Univerzitný e-mail: eva.benicka [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav analytickej chémie (FCHPT)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Využitie viackolónových zostáv v plynovej chromatografii na analýzu vybraných prchavých zlúčenín prítomných v potravinách a poživatinách
Autor: Ing. Lucia Pastirčiková
Pracovisko: Oddelenie analytickej chémie (ÚACH FCHPT)
Vedúci práce: doc. Ing. Eva Benická, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Využitie viackolónových zostáv v plynovej chromatografii na analýzu vybraných prchavých zlúčenín prítomných v potravinách a poživatinách
Abstrakt:Viacrozmerná chromatografia využíva ortogonálne spojené chromatografické kolóny obsahujúce rôzne stacionárne fázy. Experiment zahŕňa separáciu v prvej kolóne a transport frakcií do druhej kolóny, alebo do ďalších kolón, kde nastáva ďalšia separácia. Viacrozmerná chromatografia umožňuje separáciu zložiek veľmi zložitých zmesí, aj takých, ktoré nie je možné separovať v jednej kolóne. Najpopulárnejšia verzia viacrozmernej chromatografie je úplná dvojrozmerná plynová chromatografia GC×GC, ktorá sa využíva v oblastiach ako je analýza potravín, vzoriek životného prostredia, biologických a petrochemických vzoriek. Cieľom tohto projektu bolo spracovať prehľad o dvojrozmernej plynovej chromatografii GC×GC a jej využití v analýze ovocných džúsov. V práci sú diskutované rôzne prístupy používané pri analýze džúsov, analytické charakteristiky dosiahnuteľné v súčasnosti a aplikačné možnosti kombinácie GC×GC s hmotnostnou spektrometriou, čím sa splnili ciele projektu. Výsledky ukazujú, že GC×GC sa môže využiť v analýze nápojov na stanovenie stopových zložiek, kontaminantov, alebo na určenie pôvodu ovocných džúsov
Kľúčové slová:dvojrozmerná plynová chromatografia, analýza potravín, viacrozmerná chromatografia

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene