Oct 31, 2020   10:24 a.m. Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Eva Benická, PhD.
Identification number: 3371
University e-mail: eva.benicka [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Analytical Chemistry (FCFT)

     
     
Publications
     
     Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
New Stationary Phases for Analysis of Polar Organic Compounds by Gas Chromatography
Written by (author): Ing. Magdaléna Srnková
Department:
Department of Analytical Chemistry (IAC FCFT)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Eva Benická, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Využitie nových stacionárnych fáz v analýze polárnych organických zlúčenín plynovou chromatografiou
Summary:Nové stacionárne fázy založené na iónových kvapalinách -- organických iónových zlúčeninách s nízkou teplotou topenia -- sú vďaka unikátnym vlastnostiam a polarite veľmi atraktívne nielen ako rozpúšťadlá, ale zaujímajú aj dôležité postavenie ako stacionárne fázy v plynovej chromatografii a sú tiež veľmi perspektívne v technikách úpravy vzorky založených na extrakcii v systéme kvapalina-kvapalina a v extrakcii podporovanej membránami, kde sa využívajú na extrakciu polárnych zložiek z rôznych druhov vzoriek. Cieľom tejto práce je zosumarizovať publikované analytické informácie a aplikácie iónových kvapalín v separačných metódach. Prehľad sa zaoberá mono a dikatiónovými iónovými kvapalinami založenými na alkyl-vinylimidazole s rôznymi protiiónmi. V projekte je uvedený prehľad fyzikálnochemických a separačných vlastností iónových kvapalín, sú tu diskutované rôzne modely vysvetľujúce separačné mechanizmy chromatografických separácií využívajúcich iónové kvapaliny, V práci sú tiež uvedené dôvody selektivity iónových kvapalín pre určité skupiny zložiek a jej využitie v rôznych separačných metódach, čím sa splnili ciele projektu.
Key words:
separácie, iónové kvapaliny, stacionárne fázy

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited