7. 4. 2020  14:00 Zoltán
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Eva Benická, PhD.
Identifikačné číslo: 3371
Univerzitný e-mail: eva.benicka [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav analytickej chémie (FCHPT)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Využitie nových stacionárnych fáz v analýze polárnych organických zlúčenín plynovou chromatografiou
Autor: Ing. Magdaléna Srnková
Pracovisko: Oddelenie analytickej chémie (ÚACH FCHPT)
Vedúci práce: doc. Ing. Eva Benická, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Využitie nových stacionárnych fáz v analýze polárnych organických zlúčenín plynovou chromatografiou
Abstrakt:Nové stacionárne fázy založené na iónových kvapalinách -- organických iónových zlúčeninách s nízkou teplotou topenia -- sú vďaka unikátnym vlastnostiam a polarite veľmi atraktívne nielen ako rozpúšťadlá, ale zaujímajú aj dôležité postavenie ako stacionárne fázy v plynovej chromatografii a sú tiež veľmi perspektívne v technikách úpravy vzorky založených na extrakcii v systéme kvapalina-kvapalina a v extrakcii podporovanej membránami, kde sa využívajú na extrakciu polárnych zložiek z rôznych druhov vzoriek. Cieľom tejto práce je zosumarizovať publikované analytické informácie a aplikácie iónových kvapalín v separačných metódach. Prehľad sa zaoberá mono a dikatiónovými iónovými kvapalinami založenými na alkyl-vinylimidazole s rôznymi protiiónmi. V projekte je uvedený prehľad fyzikálnochemických a separačných vlastností iónových kvapalín, sú tu diskutované rôzne modely vysvetľujúce separačné mechanizmy chromatografických separácií využívajúcich iónové kvapaliny, V práci sú tiež uvedené dôvody selektivity iónových kvapalín pre určité skupiny zložiek a jej využitie v rôznych separačných metódach, čím sa splnili ciele projektu.
Kľúčové slová:separácie, iónové kvapaliny, stacionárne fázy

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene