Oct 29, 2020   3:49 a.m. Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Eva Benická, PhD.
Identification number: 3371
University e-mail: eva.benicka [at] stuba.sk
 

          Publications     
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:Development of Passive Sampling Methods for Monitoring Trends of Selected Emergent and Priority Pollutants in Surface Waters.
Written by (author): Ing. Veronika Klučárová
Department: Department of Analytical Chemistry (IAC FCFT)
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. Peter Tölgyessy, CSc.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Vývoj metód pasívneho vzorkovania na monitorovanie trendov vybraných prioritných a emergentných znečisťujúcich látok v povrchových vodách
Summary:
Predkladaná diplomová práca sa zaoberá monitorovaním organických kontaminantov vo vodnom prostredí. Na tento účel bola použitá metóda pasívneho vzorkovania založená na voľnom prestupe analyzovanej látky difúziou z vodného prostredia do prijímajúcej fázy vzorkovača. Vzorkovače SPMD, použité v experimentoch, pracujú na integrálnom princípe, t.j. počas expozície dochádza ku kontinuálnej extrakcii sledovaných látok z vodného prostredia bez toho, aby bola dosiahnutá termodynamická rovnováha. Konvenčne používané metódy monitorovania pomocou bodových odberov stanovujú celkovú koncentráciu, zatiaľ čo pasívne vzorkovače monitorujú iba rozpustnú frakciu kontaminantu, ktorá je, vzhľadom na jej priamu súvislosť s chemickou aktivitou vo vodnej fáze, vhodná na opis ich správaniav životnom prostredí. Bežné analytické metódy často nie sú schopné zaznamenať stopové množstvá, v porovnaní s pasívnymi vzorkovačmi, ktoré umožňujú odhadnúť hodnotu časovo váženého priemeru koncentrácie za určité časové obdobie. Cieľom práce bol vývoj metódy na izoláciu a inštrumentálnu analýzu PAU z extraktov pasívnych vzorkovačov a hodnotenie pasívneho vzorkovania na monitorovanie trendov znečisťujúcich látok v povrchovej vode v rieke Dunaj na rôznych odberových miestach, ako aj v rôznych ročných obdobiach.
Key words:
plynová chromatografia s hmotnostne selektívnym detektorom (GC-MS), polycyklické aromatické uhľovodíky (PAU), pasívne vzorkovanie, semipermeabilné membránové vzorkovače (SPMD), gélová permeačná chromatografia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited