17. 2. 2020  13:05 Miloslava
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Eva Benická, PhD.
Identifikačné číslo: 3371
Univerzitný e-mail: eva.benicka [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav analytickej chémie (FCHPT)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vývoj metód pasívneho vzorkovania na monitorovanie trendov vybraných prioritných a emergentných znečisťujúcich látok v povrchových vodách
Autor: Ing. Veronika Klučárová
Pracovisko: Oddelenie analytickej chémie (ÚACH FCHPT)
Vedúci práce: doc. Ing. Eva Benická, PhD.
Oponent:Ing. Peter Tölgyessy, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vývoj metód pasívneho vzorkovania na monitorovanie trendov vybraných prioritných a emergentných znečisťujúcich látok v povrchových vodách
Abstrakt:Predkladaná diplomová práca sa zaoberá monitorovaním organických kontaminantov vo vodnom prostredí. Na tento účel bola použitá metóda pasívneho vzorkovania založená na voľnom prestupe analyzovanej látky difúziou z vodného prostredia do prijímajúcej fázy vzorkovača. Vzorkovače SPMD, použité v experimentoch, pracujú na integrálnom princípe, t.j. počas expozície dochádza ku kontinuálnej extrakcii sledovaných látok z vodného prostredia bez toho, aby bola dosiahnutá termodynamická rovnováha. Konvenčne používané metódy monitorovania pomocou bodových odberov stanovujú celkovú koncentráciu, zatiaľ čo pasívne vzorkovače monitorujú iba rozpustnú frakciu kontaminantu, ktorá je, vzhľadom na jej priamu súvislosť s chemickou aktivitou vo vodnej fáze, vhodná na opis ich správaniav životnom prostredí. Bežné analytické metódy často nie sú schopné zaznamenať stopové množstvá, v porovnaní s pasívnymi vzorkovačmi, ktoré umožňujú odhadnúť hodnotu časovo váženého priemeru koncentrácie za určité časové obdobie. Cieľom práce bol vývoj metódy na izoláciu a inštrumentálnu analýzu PAU z extraktov pasívnych vzorkovačov a hodnotenie pasívneho vzorkovania na monitorovanie trendov znečisťujúcich látok v povrchovej vode v rieke Dunaj na rôznych odberových miestach, ako aj v rôznych ročných obdobiach.
Kľúčové slová:plynová chromatografia s hmotnostne selektívnym detektorom (GC-MS), polycyklické aromatické uhľovodíky (PAU), pasívne vzorkovanie, semipermeabilné membránové vzorkovače (SPMD), gélová permeačná chromatografia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene