22. 2. 2020  17:42 Etela
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Eva Benická, PhD.
Identifikačné číslo: 3371
Univerzitný e-mail: eva.benicka [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav analytickej chémie (FCHPT)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Možnosti optimalizácie komprehensívnej plynovej chromatografie GCxGC na analýzu prchavých organických zlúčenín
Autor: Ing. Magdaléna Srnková
Pracovisko: Oddelenie analytickej chémie (ÚACH FCHPT)
Vedúci práce: doc. Ing. Eva Benická, PhD.
Oponent:RNDr. Róbert Kubinec, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Možnosti optimalizácie komprehensívnej plynovej chromatografie GCxGC na analýzu prchavých organických zlúčenín
Abstrakt:Úplná (komprehensívna) dvojrozmerná plynová chromatografia je moderná, veľmi účinná, analytická separačná metóda, ktorá poskytuje vylepšené delenie analyzovaných látok podľa ich charakteru tým, že sa kombinujú minimálne 2 separačné mechanizmy, ktoré sú prepojené tak, aby sa po prechode prvou separačnou kolónou frakcie efluentu dávkovali v dávkach do druhej separačnej kolóny s pomocou modulátora. Zvolený systém poskytuje moduláciu pomocou prietokového modulátora, v ktorom sa prepojovacia kapilára medzi kolónami vyplachuje po naplnení vysokým prietokom pomocného plynu. Optimalizácia činnosti zahŕňa výber kombinácie kolón, optimalizáciu prietokov v oboch kolónach a parametrov modulácie (modulačná perióda, vzorkovací čas a dávkovací čas). Hlavným cieľom bolo porovnať a kvalitatívne opísať separáciu vybraných analytov v kolónových zostavách so zapojením nových typov kolón s iónovou kvapalinou ako stacionárnou fázou. Bola vykonaná séria experimentov pre polychlórované bifenyly ako testovacie zlúčeniny, pre ktoré sa určovali elučné dáta v závislosti od stupňa chlorácie. Merania boli vykonané na troch sériách kolón, HP-5 x IL 76 (s iónovou kvapalinou, s rozmermi 30 m x 0,250 mm ID x 0,250 mikro m df a 5 m x 0,250 mm ID x 0,200 mikro m df), HP-5 x SP 2340 (s rozmermi 30 m x 0,250 mm ID x 0,250 mikro m df a 5 m x 0,250 mm ID x 0,200 mikro m df), so splitless dávkovaním a detektorom elektrónového záchytu a plameňovo ionizačným detektorom a hmotnostnou spektrometrickou detekciou a plameňovo ionizačnou detekciou. Identifikácia analytov bola vykonaná analýzou štandardných roztokov so známym elučným poradím. Z analýzy v kolónovej zostave HP-5 x IL 76 vyplynula úplná separácia 129 zón, ktoré sa separovali pre zmes Mix, 80 zón pre Aroclor 1242 a 75 zón pre Aroclor 1260. Analýza bola vykonaná v čase 110 minút, s modulačnou periódou 6 s. Analýzou v kolónovej zostave HP-5 x SP 2340, ktorá bola porovnávacia, bola zistená separácia 120 zón pre zmes Mix, 75 zón pre Aroclor 1242 a 55 zón pre Aroclor 1260.
Kľúčové slová:polychlórované bifenyly PCB, GCxGC úplná dvojrozmerná plynová chromatografia, prietokový modulátor v GCxGC

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene