Jan 19, 2020   8:24 a.m. Drahomíra, Mário, Sára
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Identification number: 3374
University e-mail: miroslav.fikar [at] stuba.sk
 
Rektor - Vedenie STU (REKP REK)
Profesor DrSc. - Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)
Director - Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)
Chancellor - Slovak university of technology in Bratislava
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Control of a Distillation Column using Honeywell's Solutions
Written by (author): Ing. Andrej Kamenický
Department: Institute of Information Engineering, Automation and Mathematics (FCFT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Opponent:Ing. Ján Drgoňa, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Riadenie rektifikačnej kolóny systémom Honeywell
Summary:Túto prácu je možné rozdeliť na dve časti. Hlavnou témou prvej časti práce bola aplikácia riadenia na laboratórnu etážovú rektifikačnú kolónu UOP3CC systémom Experion PKS od firmy Honeywell. Úlohou riadenia bolo riadiť kvalitu zloženia na hlave kolóny a teplotu nástreku do kolóny. Kvalitu produktu sme riadili na základe meranej teploty na hlave rektifikačnej kolóny. Pred implementáciou riadenia bolo najskôr potrebné hardvérovo zapojiť analógové vstupy a výstupy spolu s digitálnymi vstupmi do procesu na vstupno-výstupné moduly. Ako PLC bolo použité MasterLogic-200 od Honeywellu. Jedným z programov, ktorý zahŕňalo procesné riešenie Experion PKS, bol program SoftMaster. V tomto programe sme naprogramovali samotný chod rektifikačnej kolóny a jej riadenie. Na riadenie boli použité PID regulátory. Teplotu na hlave kolóny sme riadili pomocou binárneho ovládania ventilu pre reflux a teplotu nástreku sme ovládali pomocou binárneho spínania predhrievača. SCADA systém bol vytvorený pomocou programov Configuration Studio a HMI Web Display Builder, ktoré patrili tiež do procesného riešenia Experion PKS. Hlavnou témou druhej časti práce bola aplikácia pokročilého prediktívneho riadenia, t.j. APC regulátoru, na model etážovej rektifikačnej kolóny, ktorú sme simulovali v programe UniSim Design od firmy Honeywell. Aplikácia prebehla za pomoci programu Profit Design Studio, kde prebehol návrh APC regulátora od firmy Honeywell s patentovaným názvom Profit regulátor. Ešte pred jeho návrhom sme zvolili riadené a riadiace premenné a vykonali sme skokové testy na identifikáciu. Poslednými krokmi bola aplikácia daného APC regulátoru na náš dynamický model v UniSime a~vykonanie meraní pre overenie funkčnosti.
Key words:Honeywell, rektifikačná kolóna, PID regulátor, APC regulátor

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited