Jan 23, 2020   8:55 a.m. Miloš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Identification number: 3374
University e-mail: miroslav.fikar [at] stuba.sk
 
Rektor - Vedenie STU (REKP REK)
Profesor DrSc. - Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)
Director - Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)
Chancellor - Slovak university of technology in Bratislava
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Development of Software Tools for Automation and Control in JULIA Environment
Written by (author): Ing. Natália Mikušová
Department: Institute of Information Engineering, Automation and Mathematics (FCFT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Opponent:Ing. Juraj Holaza, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Tvorba balíka nástrojov pre automatizáciu a riadenie v jazyku Julia
Summary:Cieľom diplomovej práce bolo vytvoriť ucelený softvérový balík, ktorý implementuje implicitné aj explicitné prediktívne riadenie v jazyku Julia. V prvej časti sme poskytli základné informácie o jazyku Julia a prehľad nástrojov určených na optimalizáciu a riadenie, ktoré sú aktuálne jeho súčasťou. Hlavná časť práce sa zaoberala teoretickým návrhom implicitných a explicitných prediktívnych regulátorov. Tu sme ukázali, ako naformulovať optimalizačný problém a vyriešiť ho pomocou kvadratického alebo multiparametrického programovania. V závere sme sumarizovali všetky teoretické poznatky a vytvorili balík mpc.jl. Tento balík je voľne dostupný na internetovom úložisku GitHub spolu s jednoduchou dokumentáciou v anglickom jazyku.
Key words:Julia, implicitné prediktívne riadenie, multiparametrické programovanie, explicitné prediktívne riadenie, kvadratické programovanie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited