Dec 14, 2019   10:12 p.m. Branislava, Bronislava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Identification number: 3374
University e-mail: miroslav.fikar [at] stuba.sk
 
Rektor - Vedenie STU (REKP REK)
Profesor DrSc. - Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)
Director - Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)
Chancellor - Slovak university of technology in Bratislava
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The control of MIMO chemical-technological process using PID and LQR controllers
Written by (author): Ing. Juraj Kukla
Department: Institute of Information Engineering, Automation and Mathematics (FCFT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Opponent:doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Riadenie MIMO chemickotechnologického procesu pomocou PID a LQR regulátorov
Summary:Cieľom bakalárskej práce bolo navrhnúť riadenie chemickotechnologického procesu, ktorý má dve riadiace veličiny a dve riadené veličiny. Našou prvou úlohou bolo odvodiť matematický model zariadenia. Následne sme navrhli LQ riadenie nelineárneho modelu reprezentované LQR regulátormi, ktorých cieľom bolo zabezpečiť minimalizáciu kvadratického kritéria, zabezpečenie stability spätnoväzbového systému a sledovať žiadanú (referenčnú) veličinu. Napokon sme navrhli autonómne riadenie, ktoré je reprezentované PID regulátormi, ktorých úlohou bolo zabezpečiť požidavku, aby jeden regulátor ovplyvňoval iba jeden výstup. Návrh LQR regulátorov ako aj návrh PID regulátorov sme simulačne overili a obe metódy návrhu navzájom porovnali a kvalitatívne vyhodnotili.
Key words:matematické modelovanie, LQR riadenie, autonómne riadenie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited