Nov 20, 2019   1:32 p.m. Félix
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Identification number: 3374
University e-mail: miroslav.fikar [at] stuba.sk
 
Rektor - Vedenie STU (REKP REK)
Profesor DrSc. - Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)
Director - Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)
Chancellor - Slovak university of technology in Bratislava
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Virtualization in System Solaris 10
Written by (author): Ing. Marián Harajdič
Department: Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Opponent:doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Virtualizácia v systéme Solaris 10
Summary:Diplomová práca sa zaoberá implementáciou virtualizácie v operačnom systéme Solaris 10, pomocou Solaris kontajnerov a zón. V práci nájdeme vysvetlenie niektorých Solaris technológii, ako sú zóna, kontajner, Fair Share Scheduler a Dynamic Resource Pools. Hlavným cieľom práce je vytvorenie niekoľkých virtuálnych počítačov na jednom fyzickom počítači pomocou kontajnerov a zón, inštalácia web a sql serverov v jednotlivých zónach, testovanie vytvorených serverov záťažovými testami a zhodnotenie výkonnosti serverov na základe získaných výsledkov záťažových testov. Práca slúži ako návod ako postupovať pri vytváraní zón priradením k predvolenému poolu, vytváraní zón priradením k novovytvorenému poolu, administrácií zón systému, klonovaní zón, vymazávaní zón, migrácií zón a inštalácií Apache servera a MySQL servera v jednotlivých zónach systému pomocou nástroja pkgutil. Súčasťou diplomovej práce je testovanie jednotlivých Apache serverov, pomocou nástrojov Apache JMeter a Ab, a MySQL serverov, pomocou nástrojov MySQL5test a The MySQL Benchmark. Získané výsledky potvrdili skutočnosť, že výkonnosť všetkých Apache serverov, respektíve MySQL serverov, je takmer rovnaká. To isté platí o vyťažovaní procesora jednotlivými servermi.
Key words:virtualizácia, kontajner, zóna

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesis

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited