Nov 13, 2019   8:21 a.m. Stanislav
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Identification number: 3374
University e-mail: miroslav.fikar [at] stuba.sk
 
Rektor - Vedenie STU (REKP REK)
Profesor DrSc. - Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)
Director - Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)
Chancellor - Slovak university of technology in Bratislava
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Administration of E-shop
Written by (author): Ing. Mária Mušáková
Department: Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Opponent:doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Administrácia elektronického obchodu
Summary:Diplomová práca sa zaoberá tvorbou, konfiguráciou a administráciou webových aplikácií vytvárajúce internetové obchody. Práca sa tiež venuje zálohovaním, aktualizovaním webových stránok a výberom ekonomických softvérov ponúkaných na súčasnom trhu. Hlavným cieľom je vytvorenie troch internetových obchodov s rovnakým tovarom na testovacom serveri a porovnanie použitých CMS systémov. Medzi testované CMS systémy boli vybrané webové aplikácie VirtueMart, ktorý je súčasťou Joomla, PrestaShop a systém Magento. Popísané sú postupy konfigurácie inštalovaných CMS systémov s podrobnou obrázkovou dokumentáciou.
Key words:nákupný košík, webová stránka, administrácia, CMS systém, internetové obchodovanie

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesis

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited