Nov 19, 2019   3:25 a.m. Alžbeta
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Identification number: 3374
University e-mail: miroslav.fikar [at] stuba.sk
 
Rektor - Vedenie STU (REKP REK)
Profesor DrSc. - Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)
Director - Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)
Chancellor - Slovak university of technology in Bratislava
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Virtual private network of the insitute
Written by (author): Ing. Martin Struhár
Department: Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Opponent:doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Virtuálna privátna sieť ústavu
Summary:Cieľom diplomovej práce je stručne oboznámiť čitateľa s teoretickými poznatkami o súčasných sieťach, konkrétne virtuálnych privátnych sieťach. Na vytvorenie a zabezpečenie testovacej siete, sme sa museli oboznámiť aj s problematikou zabezpečenia sietí pomocou firewallov. Praktická časť sa zaoberá tvorbou testovacej lokálnej siete. Táto sieť je zabezpečená firewallom pfSense. Ide o firewallové riešenie založené na platforme FreeBSD. V ďalšej časti sa využíva projekt OpenVPN, na tvorbu certifikátov a kľúčov pre server a jednotlivých klientov. Následne sa tento program inštaloval a konfiguroval na jednotlivých platformách. Použité platformy pre klientov boli Windows XP, Mandriva2010.0 a Ubuntu 9.10. Ako OpenVPN server nám slúžil už spomínaný pfSense firewall. Posledná časť je venovaná testovaniu konfigurácii servera a klientov na sieti ústavu UIAM.
Key words:VPN, OpenVPN, pfSense

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesis

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited