Nov 17, 2019   7:14 p.m. Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Identification number: 3374
University e-mail: miroslav.fikar [at] stuba.sk
 
Rektor - Vedenie STU (REKP REK)
Profesor DrSc. - Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)
Director - Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)
Chancellor - Slovak university of technology in Bratislava
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Comparison of Programs for University Time-table Generation
Written by (author): Ing. Jana Smižíková
Department: Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Porovnanie projektov pre riešenie generovania rozvrhu hodín
Summary:Cieľom tejto práce je oboznámiť sa s problematikou tvorby a generovania rozvrhov a nájsť optimálne riešenie pre našu fakultu spĺňajúce všetky požiadavky oddelení a študijných programov. Práca je rozdelená na dve časti a to teoretickú a praktickú. Teoretická časť sa zaoberá základnými pojmami súvisiacich s touto problematikou, metódami, ktoré sa využívajú pri generovaní rozvrhov a aplikáciou genetických algoritmov na danú problematiku. V praktickej časti sú opísané podmienky a požiadavky potrebné na vytvorenie rozvrhu, samozrejme aplikácia v konkrétnych programoch a ich vzájomné porovnanie.
Key words:heuristicke algoritmy, rozvrhy, programovanie s obmedzeniami


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited