Jan 21, 2020   10:51 a.m. Vincent
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Identification number: 3374
University e-mail: miroslav.fikar [at] stuba.sk
 
Rektor - Vedenie STU (REKP REK)
Profesor DrSc. - Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)
Director - Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)
Chancellor - Slovak university of technology in Bratislava
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Digitization of Historical Documents on Lignocellulosic Media Information
Written by (author): Ing. Gabriela Kureková
Department: Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Digitalizácia kultúrneho dedičstva na lignocelulózových nosičoch informácií
Summary:48 štátnych archívov na Slovensku má spolu 22 345 archívnych fondov a zbierok, ktoré dokopy predstavujú 157 700 metrov materiálu.1 Odhaduje sa, že 80 - 85% z týchto materiálov bolo vyrobených na papieri pochádzajúcom z obdobia 1850 - 1970, t.j. prevažne na kyslom papieri s obsahom drevitých vlákien s veľmi nízkou odolnosťou voči starnutiu.2 Mnohé vzácne dokumenty sú nenávratne poškodené z dôvodu zlých skladovacích podmienok, nesprávnej technológie uloženia, zlej manipulácie, ako aj z dôvodu tlače na nekvalitný kyslý papierový nosič. Na proces záchrany papierových nosičov informácii sa v poslednej dobe vynakladá veľké úsilie a to či už na získanie finančných prostriedkov alebo vedeckovýskumné aktivity v danej oblasti ochrany, konzervovania a stabilizácie kultúrneho dedičstva. Neustále sa inovujú, resp. hľadajú nové spôsoby hromadnej deacidifikácie papierových nosičov informácií. Popri nich je však neoddeliteľnou súčasťou záchrany a stabilizácie kultúrneho dedičstva uloženého na lignocelulózových nosičoch informácií aj jeho digitalizácia. Hlavnou úlohou mojej práce je priblížiť digitalizáciu historických dokumentov, kníh, časopisov, fotografií, máp a pod. pomocou ručných skenerov a digitalizačného robota. Tiež opísať ako sa postupuje pri digitalizácii nových, ale najmä historických dokumentov, priblížiť ich úpravu pred a po digitalizovaní a tiež proces konverzie dát do digitalného formátu na spracovanie cez počítač a následné vytvorenie digitálnej knižnice.
Key words:Digitalizačný robot, Ochrana historických dokumentov, Digitalizácia


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited