Nov 19, 2019   5:23 a.m. Alžbeta
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Identification number: 3374
University e-mail: miroslav.fikar [at] stuba.sk
 
Rektor - Vedenie STU (REKP REK)
Profesor DrSc. - Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)
Director - Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)
Chancellor - Slovak university of technology in Bratislava
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Level control with Armfield PCT40
Written by (author): Bc. Katarína Náglová
Department: Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Práca s laboratórnym procesom PCT 40
Summary:Táto bakalárska práca sa zaoberá riadením výšky hladiny v zásobníku kvapaliny pomocou zariadania Armfield PCT40. Toto zariadenie bolo vyvinuté na výučbu riadenia procesov. Umožňuje pochopiť princípy procesov ako sú regulácia a riadenie teploty, tlaku, prietoku a výšky hladiny. V teoretickej časti sú uvedené možnosti merania výšky hladiny pomocou zariadenia a jeho opis. Ďalej postupy identifikácie procesov a metódy návrhov regulátorov ako aj metóda návrhu regulátora, ktorá bola priložená v manuáli k zariadeniu. Praktická časť obsahuje popis zariadenia a postup návrhu regulátora pomocou manuálu, namerané a identifikované prechodové charakteristiky a syntézu regulátorov. Takto navrhnuté regulátory sme navzájom porovnali.
Key words:Armfield PCT40, zasobnik kvapaliny, riadenie vysky hladiny


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited