Dec 6, 2019   11:50 p.m. Mikuláš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Identification number: 3374
University e-mail: miroslav.fikar [at] stuba.sk
 
Rektor - Vedenie STU (REKP REK)
Profesor DrSc. - Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)
Director - Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)
Chancellor - Slovak university of technology in Bratislava
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Global Optimization Method Using AlphaBB
Written by (author): Ing. Andrea Szakálová
Department: Institute of Information Engineering, Automation and Mathematics (FCFT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Opponent:Ing. Juraj Števek, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Globálna optimalizácia pomocou metódy alphaBB
Summary:Diplomová práca pojednáva o globálnej optimalizácii, ktorá je založená na vyhľadávaní globálneho minima účelovej funkcie v prítomnosti obmedzení. Cieľom tejto práce je implementácia metódy alphaBB ako metódy globálnej optimalizácie a vytvorenie algoritmov v prostredí MATLAB, ktoré sa používajú na nájdenie minimálnych vlastných čísel intervalovej matice. Diplomová práca obsahuje aj vzorové príklady, ktoré sú vyriešené viacerými metódami opísanými teoreticky v tejto práci.
Key words:vlastné čísla intervalových matíc, algoritmy, globálna optimalizácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited