Nov 19, 2019   5:33 a.m. Alžbeta
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Identification number: 3374
University e-mail: miroslav.fikar [at] stuba.sk
 
Rektor - Vedenie STU (REKP REK)
Profesor DrSc. - Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)
Director - Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)
Chancellor - Slovak university of technology in Bratislava
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Implementation of proxy server on department
Written by (author): Ing. Branislav Mitterpach
Department: Institute of Information Engineering, Automation and Mathematics (FCFT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Opponent:doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Implementácia proxy riešenia ústavu
Summary:Diplomová práca sa zameriava na implementáciu proxy riešenia na sieti ústavu. Samotná implementácia zahŕňa inštaláciu VPN servera, proxy servera a vytvorenie systému reportovania. Pre inštaláciu VPN servera bola vybraná aplikácia OpenVPN, pre inštaláciu proxy servera aplikácia Squid. Obe aplikácie boli inštalované, konfigurované a testované na distribúcii pfSense, ktorá predstavovala činnosť hlavného bodu vo vytvorenom testovacom prostredí predstavujúcom časť skutočnej siete ústavu. Správa reportovania bola riešená vlastným programom v jazyku perl, ktorý používa ako zdroj dát informácie získané činnosťou proxy servera. Vytvorená sústava bola presunutá na skutočnú sieť ústavu, kde sa overila jej funkčnosť.
Key words:Proxy server, OpenVPN, pfSense

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited