Oct 24, 2020   2:41 a.m. Kvetoslava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD.
Identification number: 3377
University e-mail: miloslav.drtil [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)
 
External colleague - Faculty of Mechanical Engineering (STU)

     
Lesson
     
          Bodies
     
Supervised theses     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
TypeFinal thesis
Details
1.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Ali A.A.A. Alenezi
Aromatic and Aliphatic Carboxylic Acids
October 2009Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Mubarak A.A.A. Alenezi
Aromatic and Aliphatic Carboxylic Acids Derivatives
October 2009
Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Meshal A.A. Abdulakareem
Analytical methods used for determination of organophosphate pesticides in environmental samples
November 2009
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Mohammad A.A.SH. Alharbi
Problems of Environmental Protection in Kuwait
October 2009
Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Mohammad A.H.A.H. Alsaffar
Problems of Water Protection in Kuwait
October 2009
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Fajer FHSF Alrefaey
Problems of Waste and Water Management in Kuwait
May 2010
Displaying the final thesis
7.Final thesis is incompleteDT
Written by (author): Ing. Fajer FHSF Alrefaey
Problems of Waste and Water Management in Kuwait
May 2009Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Róbert Ambrozy
Vybrané výsledky z nábehu a prevádzky mestskej čistiarne odpadových vôd
May 2010Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Ahmad A.M.F.H. Aldabasi
Fluid Catalytic Cracking
February 2011Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Meshal A.M.M. Almutairi
Secondary Fuels: Conversion Processes
October 2009
Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Naser A.R.SH.A. Alotaibi
Aromatic and Aliphatic Amines
October 2009
Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Mosaed A.S.A.KH. Alharbi
Aromatic and Aliphatic Aldehydes and Ketones
October 2009Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Ahmad A.SH.M. Alshammari
Metallocenes - Preparation, Properties, Structures, Reaction and Aplications
April 2010
Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Lenka Babjaková, PhD.
Anoxická granulovaná biomasa
September 2013
Displaying the final thesis
15.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Lenka Babjaková, PhD.
Anoxická granulovaná biomasa
September 2013Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lenka Babjaková, PhD.
Denitrifikácia v USB reaktore s granulovanou biomasou
May 2009
Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lenka Babjaková, PhD.
Možnosti intenzifikácie biologického odstraňovania nutrientov -- denitrifikácia v USB reaktoroch
May 2007
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Paula Barináková
Benchmarking vybraných technologických parametrov malých ČOV
May 2017
Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Nikola Bavaresco
High efficient nitritation as an alternative process of nitrogen removal
June 2020
Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Nikola Bavaresco
Removal of High Concentration of Nitrogen from Wastewater - Start - up of Nitritation Reactor
May 2018
Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Barbora Beňáková
Biologické čistenie odpadových vôd s vysokými koncentráciami dusíka - vybrané parametre denitritácie
May 2013
Displaying the final thesis
22.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Martina Bencúrová
Súčasná situácia v čistení odpadových vôd a ochrane vôd v SR
May 2007
Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Zuzana Bienská
Calculation of Activated Sludge System with Nitrogen and Phosphorus Removal - Nitrification with Pre-denitrification and Biological - Chemical Removal of Phosphorus
May 2018
Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Bienská
Study of Possibilities to Improve the Quality of Mining Water
June 2020
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ngoc Cao Thanh Hong
Alternatívne procesy odstraňovania dusíka z odpadových vôd – nitritácia a jej regulácia
May 2016
Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ngoc Cao Thanh Hong
Start-up of Pilot-scale Partial Nitritation Treating Anaerobically Pretreated Municipal Wastewater
May 2018
Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Petra Cíbová
Odstraňovanie vysokých koncentrácií dusíka nitritáciou v SBR reaktore
May 2016
Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Petra Cíbová
Využitie granulovanej biomasy vo vybraných procesoch čistenia odpadových vôd
May 2014Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Tomáš Daniš
Základný výpočet čistiarne odpadových vôd (ČOV) s odstraňovaním dusíka
May 2016
Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Bader DH.TH.H. Alotaibi
Aromatic and Aliphatic Nitroderivatives
October 2009Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lucia Fabišíková
Komplexný vplyv dávkovania externých organických substrátov do anaeróbnej stabilizácie kalov na proces čistenia odpadových vôd
May 2012
Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucia Fabišíková
Odstraňovanie vysokých koncentrácií dusíka skrátenou nitrifikáciou - denitrifikáciou
May 2014
Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Katarína Galbová, PhD.
Odstraňovanie organického znečistenia a nutrientov z priemyselných odpadových vôd z výroby želatíny
May 2007Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Katarína Galbová, PhD.
Stanovenie vybraných parametrov a intenzifikácia procesov odstraňovania dusíka v odpadových vodách – vybrané problémy denitrifikácie s anoxickou granulovanou biomasou
June 2011Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Habaib Ghali Aldhafairi
Composition of Crude Oils and Petroleum Products
October 2009
Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Eva Guzikiewiczová
Removal of phosphorus from reject and treated wastewater
May 2019
Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Štefan Gyuricsek
Poloprevádzkový monitoring USB reaktora s anoxickou granulovanou biomasou
May 2010Displaying the final thesis
38.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Štefan Gyuricsek
Výpočet rozhodujúcich technologických parametrov ČOV
May 2008
Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Mishari H.A.H. Alkandari
LPG Feed Stock for Petrochemistry
February 2011
Displaying the final thesis
40.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Havlíková
Vyhodnotenie vybraných parametrov biologického odstraňovania dusíka na čistiarňach odpadových vôd -- granulácia denitrifikačnej biomasy
May 2007
Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Rabah Hazem Z. Alshammari
Environmental Priority Pollutants Polychlorinated Biphenyls (PCBs)
October 2009
Displaying the final thesis
42.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Dávid Herda
Zvýšené biologické odstraňovanie fosforu na reálnych mestkých ČOV
May 2017Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marián Charvát
Benchmarking vybraných parametrov mestských a obecných ČOV
May 2016
Displaying the final thesis
44.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Simona Chromiaková
Vyhodnotenie nábehu mestskej ČOV a sledovanie vybraných parametrov biologického odstraňovania dusíka a fosforu
May 2017Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Zuzana Imreová, PhD.
Odstraňovanie dusíka z odpadových vôd - možnosti využitia nitritácie a denitritácie
July 2016
Displaying the final thesis
46.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Imreová, PhD.
Odstraňovanie dusíka z odpadových vôd denitrifikáciou s granulovanou biomasou a ANAMMOX procesom
May 2012
Displaying the final thesis
47.
Final thesis is incomplete
DisTWritten by (author): Ing. Zuzana Imreová, PhD.
Odstraňovanie vysokých koncentrácií dusíka z odpadových vôd
July 2016
Displaying the final thesis
48.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Monika Jagnešáková
Phosphorus removal from biologically treated wastewater
May 2020
Displaying the final thesis
49.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Katarína Jantošová
Vplyv vybraných liečiv na aktivitu kalu v podmienkach ČOV
May 2017Displaying the final thesis
50.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ivana Jonatová, PhD.
Granulácia denitrifikačnej biomasy
May 2008
Displaying the final thesis
51.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Ivana Jonatová, PhD.
Stanovenie vybraných parametrov a intenzifikácia procesov odstraňovania dusíka a fosforu z odpadových vôd-anoxická granulácia a zaradená denitrifikácia s reálnou odpadovou vodou
September 2012Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Ivana Jonatová, PhD.
Stanovenie vybraných parametrov a intenzifikácia procesov odstraňovania dusíka a fosforu z odpadových vôd-anoxická granulácia a zaradená denitrifikácia s reálnou odpadovou vodou
September 2012
Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Hassan J.S.S.SH. Alshammari
Ferrates (VI) - Electrochemical Synthesis in Molten Salts
April 2010Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Mohammad J.S.S.SH. Alshammari
Ferratest (VI) - Electrochemical Synthesis in Alkali Solutions
April 2010
Displaying the final thesis
55.Final thesis is incompleteDisT
Written by (author): Ing. Zuzana Kalinčíková
Čistenie odpadových vôd vo vysokohorských podmienkach
September 2015
Displaying the final thesis
56.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Zuzana Kalinčíková
Čistenie odpadových vôd vo vysokohorských podmienkach
September 2015Displaying the final thesis
57.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Ines Karlovská
High concentration of nitrogen removal from waste water
May 2019
Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Stanislava Kecskésová, PhD.
Alternatívne metódy odstraňovania nutrientov z odpadových vôd
May 2020Displaying the final thesis
59.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Naser KH.S.KH.H. Alhameeda
Environmental Priority Pollutants: Chlorinated Pescitides
October 2009Displaying the final thesis
60.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Peter Kinder
Benchmarking rozhodujúcich parametrov komunálnych čistiarní odpadových vôd s kapacitou do 10000 obyvateľov
May 2010
Displaying the final thesis
61.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Kinder
Vyhodnotenie prevádzky a návrh opatrení vybraných ČOV
May 2008
Displaying the final thesis
62.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Kleščík
Odstraňovanie vysokých koncentrácií dusíka nitritáciou - denitritáciou
May 2015
Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Bibiána Korbová
Removal and recycling of phosphorus at wastewater treatment plants
May 2018Displaying the final thesis
64.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Igor Kordoš
Optimalizácia mestskej ČOV s odstraňovaním nutrientov
May 2008
Displaying the final thesis
65.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Pavol Kúdela
Optimisation of industrial WWTP operation
May 2019
Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Pavol Kúdela
Základný výpočet čistiarne odpadových vôd (ČOV)
May 2017
Displaying the final thesis
67.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Csilla Lipková
Denitrifikácia v USB reaktore s granulovanou biomasou
May 2010
Displaying the final thesis
68.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Csilla Lipková
Návrh a výpočet rozhodujúcich technologických parametrov kalového hospodárstva ČOV
May 2008
Displaying the final thesis
69.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marek Martonka
Možnosti odstraňovania struvitu v kalových potrubiach ČOV
May 2017
Displaying the final thesis
70.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marek Martonka
Základný výpočet čistiarne odpadových vôd
May 2015Displaying the final thesis
71.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Saad M.B.M. Almutairi
Refinery Units and Processes - from Vacuum Distillated and Residues to Fuels - Heavy Residuum Hydrotreating
October 2009
Displaying the final thesis
72.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Mashal M.S.Z.M. Alazemi
Environmental Priority Pollutants: Polychlorinated Dibenzofurans (PCDFs)
October 2009Displaying the final thesis
73.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Marzouq M.Z.M. Alrasheedi
Fluid Catalytic Cracking
October 2009
Displaying the final thesis
74.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Tuoi Nguyen Thi
Water management in Vietnam - problems and solutions
May 2019
Displaying the final thesis
75.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Mohammad N.S.F. Alzuferi
Current and Future Trends in Chemical Industry
October 2009
Displaying the final thesis
76.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Ahmad N.Y.S.H. Alqattan
Analytical methods used for determination of organochlorine pesticides in environmental samples
October 2009Displaying the final thesis
77.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Petra Pagáčová, PhD.
Optimalizácia procesov zvýšeného biologického odstraňovania dusíka a fosforu pri čistení odpadových vôd
September 2009
Displaying the final thesis
78.
Final thesis is incomplete
DisTWritten by (author): Ing. Ján Pavúk, PhD.
Využitie železitých a hlinitých solí na ČOV, stokových sieťach a v procesoch tvorby bioplynu
September 2015
Displaying the final thesis
79.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Ján Pavúk, PhD.
Využitie železitých a hlinitých solí na ČOV, stokových sieťach a v procesoch tvorby bioplynu
September 2015
Displaying the final thesis
80.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Alexandra Petrová
Calculation of Biological Stage of WWTP with Nutrients Removal - Activated Sludge System with Simultaneous Nitrification Denitrification and Phosphorus Removal tion and Biological - Chemical Removal of Phosphorus
May 2018Displaying the final thesis
81.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Alexandra Petrová
Phosphorus removal from wastewaters and possibilities of its reuse
June 2020
Displaying the final thesis
82.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Denisa Poláková
Alternatívne procesy odstraňovania dusíka z odpadových vôd – prevádzka nitritačného reaktora
May 2015Displaying the final thesis
83.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Denisa Poláková
High Efficient Nitritation of Reject Wastewater - Influence of Substrate and Product Inhibition and pH Control
May 2018
Displaying the final thesis
84.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ondrej Púček
Výpočet čistiarne odpadových vôd (ČOV) pre obce do 10 000 obyvateľov
May 2015
Displaying the final thesis
85.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Mansour Q.H.S. Alshammari
Aromatic and Aliphatic Substituted Carboxylic Acids and their Derivatives
October 2009
Displaying the final thesis
86.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matúš Revaj
Technologický návrh čistiarne odpadových vôd
May 2013
Displaying the final thesis
87.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matúš Revaj
Zvýšenie účinnosti denitrifikácie prídavkom externých organických substrátov
May 2015
Displaying the final thesis
88.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Saud Saker S. Alsadoon
New Technologies In The Oil Fields
February 2011
Displaying the final thesis
89.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Yousef S.M.Z.A. Alazemi
Environmental Priority Pollutants: Polychlorinated Dibenzo-P-Dioxins (PCDDs)
October 2009Displaying the final thesis
90.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Abdullah S.S.A. Alenzi
Primary Fuels: Liguid and Gaseous Fuels
October 2009Displaying the final thesis
91.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Nayef S.Z.A. Alenezi
Technologies Used in Water Treatment at Power Plants
October 2009
Displaying the final thesis
92.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jana Škôrňová
Anoxická granulácia v poloprevádzkovom reaktore
May 2011
Displaying the final thesis
93.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jana Škôrňová
Anoxická granulovaná biomasa - problematika mikrobiologického zloženia
May 2009
Displaying the final thesis
94.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Miriama Števková
Skrátená nitrifikácia kalových vôd v zmiešavacom reaktore
May 2017
Displaying the final thesis
95.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Matúš Tabiš
Complex calculation of municipal WWTP
May 2019
Displaying the final thesis
96.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Timár
Preparation of source materials for process IPPC on environmental technology
May 2018
Displaying the final thesis
97.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Lucia Ujová
Využitie nitritácie a denitritácie pri odstraňovaní dusíka z odpadových vôd
May 2014
Displaying the final thesis
98.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Monika Ursíková
Vybrané parametre anoxickej granulovanej biomasy
May 2014
Displaying the final thesis
99.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Emília Valková
Vyhodnotenie prevádzky vybraných mestských ČOV s odstraňovaním nutrientov
May 2011
Displaying the final thesis
100.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lukáš Vlček
Posúdenie využitia prázdnych nádrží na mestskej ČOV pre účely chovu rýb
May 2017
Displaying the final thesis
101.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Younis Y.M.A.T. Alenezi
Granulometry of Some Inorganic Materials
April 2010
Displaying the final thesis
102.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ján Žulkovský
Calculation of anaerobic sludge digestion at WWTP with dosing of external organic substrate
May 2019
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress