May 28, 2020   10:16 a.m. Viliam
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
Identification number: 3378
University e-mail: milena.rehakova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)
 

     
     
Projects
     
     Bodies
     
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
TypeFinal thesisUntil
Details
1.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Igor Arvensis
Skúmanie pravosti odtlačkov pečiatok v dokumentoch
May 2015
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Igor Arvensis
Štúdium starnutia záznamových prostriedkov v dokumentoch pre kriminalisticko-technické účely
May 2017Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Eva Belányiová, PhD.
Metódy molekulovej spektroskopie v kriminalistickej analýze grafických objektov
June 2016Displaying the final thesis
4.
Final thesis is incomplete
BTWritten by (author): Zuzana Brunovská
Využitie FTIR spektroskopie pri štúdiu objektov kultúrneho dedičstva
May 2009
Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Monika Ceperková
Využitie spektroskopických metód pri identifikácii materiálov
May 2012
Displaying the final thesis
6.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Tomáš Csánó
Spektroskopické metódy identifikácie novodobých písacích prostriedkov
May 2012
Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Stanislava Černochová
Štúdium a analýza historickej farebnej vrstvy
May 2013
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Anna Dziaková
Examination of security features in the security printing
May 2018
Displaying the final thesis
9.Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Bc. Anna Dziaková
Skúmanie vybraných ochranných prvkov v dokladoch
May 2017
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Andrej Franek
Využitie spektrálnych metód pri identifikácii novodobých záznamových prostriedkov
May 2012
Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Barbora Gmitterová
Využitie analytických a spektroskopických metód pri sledovaní vlastností papiera počas urýchleného starnutia
May 2007
Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Katarína Haberová
Štúdium povrchov farebných vrstiev v objektoch dedičstva
May 2016
Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lenka Hornáčková
Skúmanie pravosti vybraných ochranných prvkov v dokumentoch
May 2016Displaying the final thesis
14.Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Mgr. art. Monika Hricková
Štúdium vlastností a metód identifikácie polymérnych látok v materiáloch objektov dedičstva
June 2017
Displaying the final thesis
15.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Mgr. art. Monika Hricková
Štúdium vlastností a metód identifikácie polymérnych látok v materiáloch objektov dedičstva
May 2018
Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Margaréta Chrenová
Štúdium starnutia modelových systémov papiera v atmosfére polutantov
May 2009
Displaying the final thesis
17.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Andrea Jakubcová
Nové trendy v zavádzaní ochranných prvkov dokumentov, cenín a bankoviek
May 2014
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Veronika Jankovičová
Analysis and aging of writing means in documents
May 2019
Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Veronika Jankovičová
Štúdium starnutia záznamových prostriedkov v dokumentoch pre kriminalisticko-technické účely
May 2017
Displaying the final thesis
20.Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Mgr. art. Aldona Jedrusik
Štúdium polymérov vhodných na konzervovanie a reštaurovanie textilných objektov dedičstva
May 2022Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ladislav Kiss
Study of properties of special writing means in documents
May 2018
Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miroslav Kováč
Study of plasma treatments to surfaces of heritage objects
May 2019
Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Miroslav Kováč
Štúdium vybraných ochranných prvkov v ceninovej tlači
May 2017Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Dominika Lališová
Nové trendy v zavádzaní ochranných prvkov dokumentov, cenín a bankoviek
May 2014
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dominika Lališová
Štúdium ochranných prvkov v ceninovej tlači
May 2017Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Dominika Lipová
Čistenie povrchov objektov výtvarného umenia modernými metódami
May 2016Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dominika Lipová
Surface cleaning of paintings by alternative methods
May 2018
Displaying the final thesis
28.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Karin Lukáčová
Štúdium vlastností a metód identifikácie polymérnych látok v materiáloch objektov dedičstva
June 2018Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marcela Malčíková
Štúdium vplyvu zloženia atramentov na vlastnosti historických dokumentov
May 2007
Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Masárová
Skúmanie pravosti vybraných ochranných prvkov v dokumentoch
May 2016
Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dominika Miklovičová
Study of graphical records in documents by optical and spectroscopical methods for forensic practice
May 2018
Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dominika Miklovičová
Štúdium vplyvu reštaurátorského zásahu na vzhľad výtvarného diela
May 2016
Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lucia Ponická
Štúdium povrchov farebných vrstiev v objektoch dedičstva
May 2017
Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Silvia Stašková
Štúdium a identifikácia materiálov plastových kariet pre potreby kriminalisticko-technických analýz
May 2013
Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Silvia Stašková
Štúdium starnutia záznamových prostriedkov v dokumentoch
May 2016
Displaying the final thesis
36.Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Ing. Silvia Stašková
Vplyv starnutia materiálov na vlastnosti dokumentov skúmaných v kriminalisticko-technických analýzach
May 2020
Displaying the final thesis
37.
Final thesis is in progressDisTWritten by (author): doc. akad. mal. Danica Stojkovičová
Study and Use of Cleaning Methods in Conservation Practice
August 2020Displaying the final thesis
38.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): doc. akad. mal. Danica Stojkovičová
Štúdium starnutia, spôsobov a mechanizmov degradácie polymérnych materiálov v objektoch kultúrneho dedičstva
August 2017
Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Katarína Szabóová
Štúdium stability historických záznamových prostriedkov
May 2010
Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Katarína Szabóová
Štúdium starnutia modelových systémov papiera v znečistenej atmosfére
May 2008
Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Šedivá
Štúdium starnutia modelových systémov papiera v znečistenej atmosfére
May 2008
Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Veronika Tanyasi
Skúmanie pravosti záznamových prostriedkov v dokumentoch
May 2015
Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ivana Václaviková
Štúdium starnutia špeciálnych záznamových prostriedkov v dokumentoch
May 2017Displaying the final thesis
44.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Zuzana Valachovičová
Analýza záznamových prostriedkov v dokumentoch spektroskopickými metódami
May 2013Displaying the final thesis
45.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Silvia Vinceová
Chemická ochrana historického textilu
May 2014
Displaying the final thesis
46.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Jana Žemberyová
Study of the effect of plasma treatments on historical textile materials
May 2018Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress