12. 12. 2019  3:49 Otília
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
Identifikačné číslo: 3378
Univerzitný e-mail: milena.rehakova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
Prodekanka - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
 
Externá spolupracovníčka - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave (STU)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Igor Arvensis
Skúmanie pravosti odtlačkov pečiatok v dokumentoch
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Igor Arvensis
Štúdium starnutia záznamových prostriedkov v dokumentoch pre kriminalisticko-technické účely
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Eva Belányiová, PhD.
Metódy molekulovej spektroskopie v kriminalistickej analýze grafických objektov
jún 2016Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Zuzana Brunovská
Využitie FTIR spektroskopie pri štúdiu objektov kultúrneho dedičstva
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Monika Ceperková
Využitie spektroskopických metód pri identifikácii materiálov
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Tomáš Csánó
Spektroskopické metódy identifikácie novodobých písacích prostriedkov
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Stanislava Černochová
Štúdium a analýza historickej farebnej vrstvy
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Anna Dziaková
Skúmanie ochranných prvkov v ceninovej tlači
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Bc. Anna Dziaková
Skúmanie vybraných ochranných prvkov v dokladoch
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrej Franek
Využitie spektrálnych metód pri identifikácii novodobých záznamových prostriedkov
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martina Fusková
Čistenie povrchov objektov výtvarného umenia modernými metódami
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martina Fusková
Porovnanie účinnosti konzervovania objektov dedičstva tradičnými a alternatívnymi metódami
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Barbora Gmitterová
Využitie analytických a spektroskopických metód pri sledovaní vlastností papiera počas urýchleného starnutia
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Katarína Haberová
Štúdium povrchov farebných vrstiev v objektoch dedičstva
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lenka Hornáčková
Skúmanie pravosti vybraných ochranných prvkov v dokumentoch
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Mgr. art. Monika Hricková
Štúdium vlastností a metód identifikácie polymérnych látok v materiáloch objektov dedičstva
jún 2017Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Mgr. art. Monika Hricková
Štúdium vlastností a metód identifikácie polymérnych látok v materiáloch objektov dedičstva
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Margaréta Chrenová
Štúdium starnutia modelových systémov papiera v atmosfére polutantov
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Andrea Jakubcová
Nové trendy v zavádzaní ochranných prvkov dokumentov, cenín a bankoviek
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Veronika Jankovičová
Analýza a starnutie písacích prostriedkov v dokumentoch
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Veronika Jankovičová
Štúdium starnutia záznamových prostriedkov v dokumentoch pre kriminalisticko-technické účely
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Mgr. art. Aldona Jedrusik
Štúdium polymérov vhodných na konzervovanie a reštaurovanie textilných objektov dedičstva
máj 2022Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ladislav Kiss
Štúdium vlastností špeciálnych záznamových prostriedkov v dokumentoch
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslav Kováč
Štúdium plazmových úprav na povrchy objektov dedičstva
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Miroslav Kováč
Štúdium vybraných ochranných prvkov v ceninovej tlači
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dominika Lališová
Nové trendy v zavádzaní ochranných prvkov dokumentov, cenín a bankoviek
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dominika Lališová
Štúdium ochranných prvkov v ceninovej tlači
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dominika Lipová
Čistenie povrchov objektov výtvarného umenia modernými metódami
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dominika Lipová
Čistenie povrchov obrazov alternatívnymi metódami
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Karin Lukáčová
Štúdium vlastností a metód identifikácie polymérnych látok v materiáloch objektov dedičstva
jún 2018Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marcela Malčíková
Štúdium vplyvu zloženia atramentov na vlastnosti historických dokumentov
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Katarína Masárová
Skúmanie pravosti vybraných ochranných prvkov v dokumentoch
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dominika Miklovičová
Skúmanie grafických záznamov v dokumentoch optickými a spektroskopickými metódami pre kriminalisticko-technické účely
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dominika Miklovičová
Štúdium vplyvu reštaurátorského zásahu na vzhľad výtvarného diela
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Ponická
Štúdium povrchov farebných vrstiev v objektoch dedičstva
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Silvia Stašková
Štúdium a identifikácia materiálov plastových kariet pre potreby kriminalisticko-technických analýz
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Silvia Stašková
Štúdium starnutia záznamových prostriedkov v dokumentoch
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Silvia Stašková
Vplyv starnutia materiálov na vlastnosti dokumentov skúmaných v kriminalisticko-technických analýzach
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: doc. akad. mal. Danica Stojkovičová
Štúdium starnutia, spôsobov a mechanizmov degradácie polymérnych materiálov v objektoch kultúrneho dedičstva
august 2018Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: doc. akad. mal. Danica Stojkovičová
Štúdium starnutia, spôsobov a mechanizmov degradácie polymérnych materiálov v objektoch kultúrneho dedičstva
august 2017Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Katarína Szabóová
Štúdium stability historických záznamových prostriedkov
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Katarína Szabóová
Štúdium starnutia modelových systémov papiera v znečistenej atmosfére
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Šedivá
Štúdium starnutia modelových systémov papiera v znečistenej atmosfére
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Veronika Tanyasi
Skúmanie pravosti záznamových prostriedkov v dokumentoch
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ivana Václaviková
Štúdium starnutia špeciálnych záznamových prostriedkov v dokumentoch
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Valachovičová
Analýza záznamových prostriedkov v dokumentoch spektroskopickými metódami
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Silvia Vinceová
Chemická ochrana historického textilu
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Rebeka Zembjaková
Využitie plazmových úprav pri čistení kovových nití v historických textíliach
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Jana Žemberyová
Štúdium účinku plazmových úprav na historické textilné materiály
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná