30. 5. 2020  14:32 Ferdinand
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
Identifikačné číslo: 3378
Univerzitný e-mail: milena.rehakova [at] stuba.sk
 
 
Externá spolupracovníčka - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave (STU)

Kontakty     Výučba     Projekty          
     
Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavZáverečná prácaPodrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Igor Arvensis
Skúmanie pravosti odtlačkov pečiatok v dokumentoch
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Igor Arvensis
Štúdium starnutia záznamových prostriedkov v dokumentoch pre kriminalisticko-technické účely
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizPAutor: Ing. Eva Belányiová, PhD.
Metódy molekulovej spektroskopie v kriminalistickej analýze grafických objektov
jún 2016Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca je nekompletná
BPAutor: Zuzana Brunovská
Využitie FTIR spektroskopie pri štúdiu objektov kultúrneho dedičstva
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Monika Ceperková
Využitie spektroskopických metód pri identifikácii materiálov
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Tomáš Csánó
Spektroskopické metódy identifikácie novodobých písacích prostriedkov
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Stanislava Černochová
Štúdium a analýza historickej farebnej vrstvy
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Anna Dziaková
Skúmanie ochranných prvkov v ceninovej tlači
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Bc. Anna Dziaková
Skúmanie vybraných ochranných prvkov v dokladoch
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Andrej Franek
Využitie spektrálnych metód pri identifikácii novodobých záznamových prostriedkov
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Barbora Gmitterová
Využitie analytických a spektroskopických metód pri sledovaní vlastností papiera počas urýchleného starnutia
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Katarína Haberová
Štúdium povrchov farebných vrstiev v objektoch dedičstva
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lenka Hornáčková
Skúmanie pravosti vybraných ochranných prvkov v dokumentoch
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Mgr. art. Monika Hricková
Štúdium vlastností a metód identifikácie polymérnych látok v materiáloch objektov dedičstva
jún 2017
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Mgr. art. Monika Hricková
Štúdium vlastností a metód identifikácie polymérnych látok v materiáloch objektov dedičstva
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Margaréta Chrenová
Štúdium starnutia modelových systémov papiera v atmosfére polutantov
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca je nekompletnáBP
Autor: Andrea Jakubcová
Nové trendy v zavádzaní ochranných prvkov dokumentov, cenín a bankoviek
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Veronika Jankovičová
Analýza a starnutie písacích prostriedkov v dokumentoch
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Veronika Jankovičová
Štúdium starnutia záznamových prostriedkov v dokumentoch pre kriminalisticko-technické účely
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Mgr. art. Aldona Jedrusik
Štúdium polymérov vhodných na konzervovanie a reštaurovanie textilných objektov dedičstva
máj 2022
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ladislav Kiss
Štúdium vlastností špeciálnych záznamových prostriedkov v dokumentoch
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miroslav Kováč
Štúdium plazmových úprav na povrchy objektov dedičstva
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Miroslav Kováč
Štúdium vybraných ochranných prvkov v ceninovej tlači
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Dominika Lališová
Nové trendy v zavádzaní ochranných prvkov dokumentov, cenín a bankoviek
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Dominika Lališová
Štúdium ochranných prvkov v ceninovej tlači
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Dominika Lipová
Čistenie povrchov objektov výtvarného umenia modernými metódami
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Dominika Lipová
Čistenie povrchov obrazov alternatívnymi metódami
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Karin Lukáčová
Štúdium vlastností a metód identifikácie polymérnych látok v materiáloch objektov dedičstva
jún 2018
Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Marcela Malčíková
Štúdium vplyvu zloženia atramentov na vlastnosti historických dokumentov
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Katarína Masárová
Skúmanie pravosti vybraných ochranných prvkov v dokumentoch
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Dominika Miklovičová
Skúmanie grafických záznamov v dokumentoch optickými a spektroskopickými metódami pre kriminalisticko-technické účely
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Dominika Miklovičová
Štúdium vplyvu reštaurátorského zásahu na vzhľad výtvarného diela
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lucia Ponická
Štúdium povrchov farebných vrstiev v objektoch dedičstva
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Silvia Stašková
Štúdium a identifikácia materiálov plastových kariet pre potreby kriminalisticko-technických analýz
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Silvia Stašková
Štúdium starnutia záznamových prostriedkov v dokumentoch
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
36.
Záverečná práca je rozpracovanáDizP
Autor: Ing. Silvia Stašková
Vplyv starnutia materiálov na vlastnosti dokumentov skúmaných v kriminalisticko-technických analýzach
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: doc. akad. mal. Danica Stojkovičová
Štúdium a využitie metód čistenia v konzervátorskej praxi
august 2020
Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca je nekompletnáDizP
Autor: doc. akad. mal. Danica Stojkovičová
Štúdium starnutia, spôsobov a mechanizmov degradácie polymérnych materiálov v objektoch kultúrneho dedičstva
august 2017
Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Katarína Szabóová
Štúdium stability historických záznamových prostriedkov
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Katarína Szabóová
Štúdium starnutia modelových systémov papiera v znečistenej atmosfére
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zuzana Šedivá
Štúdium starnutia modelových systémov papiera v znečistenej atmosfére
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Veronika Tanyasi
Skúmanie pravosti záznamových prostriedkov v dokumentoch
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
43.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ivana Václaviková
Štúdium starnutia špeciálnych záznamových prostriedkov v dokumentoch
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
44.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Zuzana Valachovičová
Analýza záznamových prostriedkov v dokumentoch spektroskopickými metódami
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Silvia Vinceová
Chemická ochrana historického textilu
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
46.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Jana Žemberyová
Štúdium účinku plazmových úprav na historické textilné materiály
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná