Dec 9, 2019   11:07 p.m. Izabela
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
Identification number: 3378
University e-mail: milena.rehakova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)
Vice-dean - Faculty of Chemical and Food Technology
 
External colleague - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:New trends in the implementation of security features of documents, valuable documents and banknotes
Written by (author): Andrea Jakubcová
Department: Department of Graphic Arts Technology and Applied Photochemistry (IPM FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
Opponent:Ing. Elena Blahová
Final thesis progress:Final thesis is incomplete


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Nové trendy v zavádzaní ochranných prvkov dokumentov, cenín a bankoviek
Summary:Bakalárska práca sa zaoberá štúdiom a skúmaním ochranných prvkov rodných, sobášnych a úmrtných listov. Ochranné prvky, vytvorené špeciálnymi materiálmi a technológiami majú za úlohu zvýšiť ochranu a zabrániť falšovaniu dokumentov, ktoré obsahujú osobné údaje. V prvej časti práce sú zhrnuté poznatky o funkciách, technológiách výroby a možnostiach aplikácie ochranných prvkov na dokumenty. Bol vykonaný prieskum stavu a vývoja rodných, sobášnych a úmrtných listov na území Slovenska z hľadiska ich formy, obsahu a materiálového zloženia. Zistilo sa, že ochranné prvky sa začínajú používať približne v 70-tych rokoch 20. st. a kombinácia viacerých ochranných prvkov bola identifikovaná až po roku 2005. Grafickým skúmaním boli identifikované ochranné prvky novodobých osobných listín. Súčasné rodné, sobášne a úmrtné listy SR spĺňajú kritériá kladené na výrobky ceninovej tlače s vysokým stupňom ochrany.
Key words:dokumenty, ceniny, ochranné prvky, rodné, sobášne, úmrtné listy, grafické skúmanie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited