23. 1. 2020  9:04 Miloš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
Identifikačné číslo: 3378
Univerzitný e-mail: milena.rehakova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
Prodekanka - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
 
Externá spolupracovníčka - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave (STU)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Čistenie povrchov objektov výtvarného umenia modernými metódami
Autor: Ing. Dominika Lipová
Pracovisko: Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
Vedúci práce: doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
Oponent:prof. Ing. Michal Čeppan, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Čistenie povrchov objektov výtvarného umenia modernými metódami
Abstrakt:Bakalárska práca sa zaoberala zmenami v lazúrnych vrstvách, ktoré nastanú v reálnych umeleckých dielach po určitom čase, pôsobením svetla a tepla. Boli študované historické receptúry lazúr, podľa ktorých sa vybrali a pripravili štyri modelové vzorky. Vzorky boli vystavené urýchlenému svetelnému starnutiu, pričom na ne pôsobila aj zvýšená teplota. Vykonala sa analýza pomocou FTIR spektroskopie, pred starnutím aj po starnutí, s cieľom zistiť zmeny v štruktúre lazúr. Tiež sa zisťovala rozpustnosť pripravených lazúr v rôznych rozpúšťadlách a zmena rozpustnosti pôsobením svetelného starnutia. Pre lepšiu orientáciu v rozpustnosti jednotlivých vzoriek v rozpúšťadlách sa zostavili Teasove diagramy. Po rozpúšťaní sa zisťoval aj percentuálny úbytok vzoriek lazúr.
Kľúčové slová:lazúra, FTIR, Teasove diagramy

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene