Jan 21, 2020   9:41 a.m. Vincent
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
Identification number: 3378
University e-mail: milena.rehakova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)
Vice-dean - Faculty of Chemical and Food Technology
 
External colleague - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Examing the authenticity of selected security features in documents
Written by (author): Ing. Lenka Hornáčková
Department: Department of Graphic Arts Technology and Applied Photochemistry (IPM FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
Opponent:Ing. Vladimír Dvonka, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Skúmanie pravosti vybraných ochranných prvkov v dokumentoch
Summary:Cieľom tejto práce je analýza skúmania pravosti vybraných ochranných prvkov v dokumentoch. Objektom testovania sú odtlačky pečiatky-jeden znak ochranného prvku na dokumentoch. V teoretickej časti je popísaný dokument, jeho kriminalistické rozdelenie a techniky používané na testovanie dokumentov. Ďalej sú opísané pečiatky, ich rozdelenie a výroba štočku. Pečiatka bola zhotovená komerčným spôsobom. Dôležitou požiadavkou pri skúmaní pravosti odtlačkov pečiatky je mať dostatočný počet kontrolných odtlačkov. Pečiatka bola vystavená umelo vytvorenému tepelnému a svetelnému starnutiu. Odtlačky boli vyhodnotené obrazovou analýzou na optickom mikroskope, videospektrálnom komparátore a metódou FTIR. V závere sú zhrnuté výsledky merania.
Key words:pečiatka, sporný dokument, ochranné prvky

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited