Jan 22, 2020   1:23 p.m. Zora
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
Identification number: 3378
University e-mail: milena.rehakova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)
Vice-dean - Faculty of Chemical and Food Technology
 
External colleague - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Study of Selected Security Features in Security Print
Written by (author): Ing. Miroslav Kováč
Department: Department of Graphic Arts Technology and Applied Photochemistry (IPM FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
Opponent:Ing. Viktor Ferenčík
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Štúdium vybraných ochranných prvkov v ceninovej tlači
Summary:Táto bakalárska práca sa zaoberá najnovšími poznatkami o aplikácii a vlastnostiach ochranných prvkov so zameraním na špeciálne tlačové farby viditeľné pri infračervenom osvetlení. V prvej časti je čitateľ oboznámený s ochrannými prvkami dokumentov, cenín a bankoviek, ako aj s technológiami ich výroby. Práca taktiež popisuje jednotlivé metódy, ktorými sú ochranné prvky skúmané a analyzované, ako aj prístroje, schopné detekovať špeciálne farby, vyznačujúce sa charakteristickými vlastnosťami v infračervenej oblasti svetelného spektra. Praktická časť obsahuje experimentálne získané poznatky o vybraných prístrojoch, slúžiacich na skúmanie ochranných prvkov s infračervenými farbami. Táto časť obsahuje aj jednotlivé recenzie, hodnotenia a výsledky skúmania vzoriek týmito prístrojmi.
Key words:infračervené farby, ochranné prvky, metódy skúmania, analytické prístroje

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited