Nov 19, 2019   4:13 a.m. Alžbeta
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
Identification number: 3378
University e-mail: milena.rehakova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)
Vice-dean - Faculty of Chemical and Food Technology
 
External colleague - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Study of ageing of special writing means in documents
Written by (author): Ing. Ivana Václaviková
Department: Department of Graphic Arts Technology and Applied Photochemistry (IPM FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
Opponent:Ing. Adriana Jabconová
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Štúdium starnutia špeciálnych záznamových prostriedkov v dokumentoch
Summary:Cieľom bakalárskej práce bolo vykonať prieskum trhu nových písacích prostriedkov s vymazateľným atramentom a preštudovať vlastnosti týchto gumovacích pier. Pozorovali sa predovšetkým zmeny vlastností špeciálneho atramentu vplyvom zvýšenej a zníženej teploty. Predmetom experimentu bolo preskúmať vplyv teplotných zmien na vygumovaný a nevygumovaný záznam. Výsledky sa vyhodnocovali FTIR spektroskopiou a mikroskopickým skúmaním. Pomocou týchto metód sme sledovali správanie sa atramentu pri meniacich sa teplotách. Analyzovalo sa aj zloženie gumy príslušného druhu pera. Pomocou metódy ATR-FTIR sa namerané údaje porovnali s údajmi z databázy polymérov. Zo získaných údajov sa zistilo, že gumy atramentových a gélových pier obsahujú zmes poly(styrén-etylén-butadiénu) a polypropylénu. Porovnalo sa aj spektrum gumy guľôčkového pera a zistilo sa, že táto guma má odlišné zloženie a obsahuje poly(styrén:butadién) a silikón. Štúdium vlastností gumovacích pier sa vykonalo pre potreby kriminalisticko-technických analýz.
Key words:vymazateľný atrament, gumovacie perá, kriminalisticko-technické skúmanie, písacie prostriedky

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited