Nov 19, 2019   8:59 p.m. Alžbeta
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
Identification number: 3378
University e-mail: milena.rehakova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)
Vice-dean - Faculty of Chemical and Food Technology
 
External colleague - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The study of aging of writing inks for forensic and technical examination
Written by (author): Ing. Veronika Jankovičová
Department: Department of Graphic Arts Technology and Applied Photochemistry (IPM FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
Opponent:Ing. Michal Oravec, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Štúdium starnutia záznamových prostriedkov v dokumentoch pre kriminalisticko-technické účely
Summary:Bakalárska práca bola zameraná na preštudovanie zmien pri starnutí atramentov metódou povrchovo zosilnenej Ramanovej spektroskopie. Cieľom bolo zistiť, či táto semi-deštruktívna metóda je vhodnou metódou na sledovanie zmien, prebiehajúcich v atramentoch počas ich starnutia. Ako modelové vzorky boli použité záznamové prostriedky zo skupiny z atramentových, gélových a guľôčkových pier nanesené na papierovú podložku. Všetky vzorky mali modrú farbu pasty/atramentu. Vzorky boli podrobené svetelnému a tepelnému starnutiu. Následne sa tieto vzorky analyzovali spektroskopicky metódou povrchovo zosilnenej Ramanovej spektroskopie. V experimentálnej časti sa vzájomne porovnávali Ramanove spektrá referenčných (nestarnutých), tepelne a svetelne starnutých vzoriek, pričom sa sledovali najvýraznejšie spektrálne zmeny. Zistilo sa, že tepelné starnutie v daných intervaloch spôsobilo menej významné zmeny spektrálnych vlastností záznamových prostriedkov ako svetelné starnutie. Pri svetelnom starnutí takmer u všetkých vzoriek došlo k výraznej zmene spektrálnych vlastností po 20 hodinách urýchleného starnutia.
Key words:povrchovo zosilnená Ramanova spektroskopia (SERS), skúmanie dokumentu, záznamové prostriedky, urýchlené starnutie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited