Nov 22, 2019   4:27 p.m. Cecília
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
Identification number: 3378
University e-mail: milena.rehakova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)
Vice-dean - Faculty of Chemical and Food Technology
 
External colleague - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Utilization of plasma treatments for cleaning metallic threads in historical textiles
Written by (author): Bc. Rebeka Zembjaková
Department: Department of Graphic Arts Technology and Applied Photochemistry (IPM FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
Opponent:Mgr. art. Patrícia Klöcklerová
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Využitie plazmových úprav pri čistení kovových nití v historických textíliach
Summary:Bakalárska práca bola zameraná na štúdium alternatívnych metód čistenia pomocou nízkoteplotnej atmosférickej plazmy a prešetrenie jej účinku na historické kovové nite. V experimentálnej časti boli preskúmané vzorky kovových pozamentov rôzneho anorganického a organického charakteru, odlišných vzorov a spôsobu tkania, ktoré pochádzajú z 19. a 20. storočia. Analýza materiálu bola vykonaná pomocou XRF, FTIR spektroskopie a optickej mikroskopie. Následne bol monitorovaný účinok plazmy vizuálne a spektroskopicky a podmienky boli upravené tak, aby nepoškodzovali kovový povrch a ani textilné jadro nite. Cieľom bolo odstránenie znečistenia z povrchu objektu. Na základe experimentu boli stanovené optimálne parametre plazmového ošetrenia, pri ktorých bol proces úspešný z hľadiska odstraňovania produktov korózie a ktorý nepoškodil kovový pozament.
Key words:kultúrne dedičstvo, kovové nite, textílie, plazmatické ošetrenie, FTIR, XRF

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited