Nov 12, 2019   1:41 a.m. Svätopluk
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
Identification number: 3378
University e-mail: milena.rehakova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)
Vice-dean - Faculty of Chemical and Food Technology
 
External colleague - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The study of color layer surfaces in cultural heritage
Written by (author): Ing. Katarína Haberová
Department: Department of Graphic Arts Technology and Applied Photochemistry (IPM FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
Opponent:Ing. Božena Habalová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Štúdium povrchov farebných vrstiev v objektoch dedičstva
Summary:Diplomová práca sa venovala vplyvom tepelného a svetelného starnutia na lazúrne vrstvy. Študovali sa historické receptúry a zloženie lazúr. Rozšírila sa databáza FTIR spektier prírodných polymérnych látok na prípravu lazúr. Podľa vybraných receptúr sa pripravilo 5 lazúr, ktoré sa podrobili umelému starnutiu vplyvom svetla a tepla. Sledovala sa zmena lazúr po starnutí FTIR spektroskopiou, a zmeny rozpustnosti lazúr troma metódami: vizuálne, gravimetricky, UV/Vis spektroskopiou. Pre jednoduchšie sledovanie zmien lazúr v rozpúšťadlách sa zostavili Teasove diagramy.
Key words:lazúra, rozpustnosť, FTIR, Teasove diagramy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited