Nov 19, 2019   8:32 a.m. Alžbeta
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
Identification number: 3378
University e-mail: milena.rehakova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)
Vice-dean - Faculty of Chemical and Food Technology
 
External colleague - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Study of aging writing inks in documents
Written by (author): Ing. Silvia Stašková
Department: Department of Graphic Arts Technology and Applied Photochemistry (IPM FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
Opponent:Ing. Adriana Jabconová
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Štúdium starnutia záznamových prostriedkov v dokumentoch
Summary:Predmetom diplomovej práce bolo preštudovanie vplyvu starnutia na niektoré fyzikálno-chemické vlastnosti moderných písacích prostriedkov. Modelové vzorky písacích prostriedkov na papieri sa podrobili urýchlenému svetelnému aj tepelnému starnutiu a sledovala sa zmena luminiscencie záznamov pri rôznych vlnových dĺžkach (300 - 800 nm) a tiež vplyv prítlaku pri písaní a vplyv druhu použitého papiera. Pri starnutých vzorkách sme hodnotili aj zmenu farebnosti pomocou farbovej odchýlky. Na spektroskopickú analýzu nestarnutých vzoriek sa použila zosilnená Ramanova spektroskopia a sledovalo sa, či je táto metóda vhodná aj na zachytenie zmien po starnutí. Proces starnutia atramentov guľôčkových pier na papieri sa sledoval dvoma rozdielnymi spôsobmi využívajúcimi plynovú chromatografiu. Hodnotilo sa množstvo prchavých rozpúšťadiel v písacích prostriedkoch, konkrétne 2-fenoxyetanolu, metódou GC-MS.
Key words:GC-MS, Ramanova spektroskopia, dokumenty, starnutie, písacie prostriedky

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited