Nov 17, 2019   11:14 a.m. Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
Identification number: 3378
University e-mail: milena.rehakova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)
Vice-dean - Faculty of Chemical and Food Technology
 
External colleague - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Surface study of colored layers in heritage objects
Written by (author): Ing. Lucia Ponická
Department: Department of Graphic Arts Technology and Applied Photochemistry (IPM FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
Opponent:Ing. Jozef Hanus, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Štúdium povrchov farebných vrstiev v objektoch dedičstva
Summary:Diplomová práca sa zaoberala návrhom vhodných čistiacich metód pomocou softvéru „Modular Cleaning Program“. Na pripravených dvoch druhoch modelových vzoriek lakov sa sledovala účinnosť rozpúšťania a snímateľnosti pred aj po vykonaní starnutia. Skúšky rozpustnosti organickými systémami sa posudzovali vizuálne a gravimetricky, hodnotili sa aj zmeny lakov pomocou FTIR spektier. Účinnosť snímateľnosti povrchových lakových vrstiev sa sledovala meraním UV-Vis odrazových spektier a porovnávaním mernej svetlosti L* pred aj po čistení. Nadobudnuté poznatky spolu s vhodnou vodnou receptúrou získanou z návrhov softvéru MCP sa použili pri čistení povrchu výtvarného umeleckého diela.
Key words:rozpúšťadlo, lak, čistenie obrazov, MCP, starnutie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited