Nov 11, 2019   8:20 p.m. Martin
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
Identification number: 3378
University e-mail: milena.rehakova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)
Vice-dean - Faculty of Chemical and Food Technology
 
External colleague - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Study of Ageing of Writing Tools for Forensic Purposes
Written by (author): Ing. Igor Arvensis
Department: Department of Graphic Arts Technology and Applied Photochemistry (IPM FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
Opponent:Ing. Juraj Matějka
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Štúdium starnutia záznamových prostriedkov v dokumentoch pre kriminalisticko-technické účely
Summary:Predkladaná diplomová práca sa zaoberá štúdiom starnutia písacích prostriedkov, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou dokumentov. Práca je tematicky rozdelená do dvoch celkov. Prvá časť práce skúma dobu vzniku záznamu dokumentu pomocou analyzovania rozpúšťadiel prítomných v písacích prostriedkoch. Najčastejšie vyskytujúcim sa rozpúšťadlom v modrých guľôčkových písacích prostriedkoch je 2-fenoxyetanol. Na kvalitatívnu a kvantitatívnu analýzu tohto rozpúšťadla sa využila metóda GC-MS. Hlavnou úlohou tejto časti práce bola optimalizácia uvedenej metódy s cieľom jej využitia pre kriminalisticko-technickú prax. V druhej časti práce sú sledované zmeny spektrálnych charakteristík modelových vzoriek v procese starnutia. Vzorky guľôčkových, gélových a atramentových písacích prostriedkov boli najskôr podrobené urýchlenému svetelnému a tepelnému starnutiu a následne analyzované využitím UV-Vis spektroskopie a povrchovo zosilnenej Ramanovej spektroskopie. Výsledky boli hodnotené analýzou spektier a ich porovnávaním s databázami.
Key words:dokument, písacie prostriedky, 2-PHE, GC-MS, UV-Vis, SERS

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited