Nov 15, 2019   3:44 p.m. Leopold
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
Identification number: 3378
University e-mail: milena.rehakova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)
Vice-dean - Faculty of Chemical and Food Technology
 
External colleague - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Study of security features in security printing
Written by (author): Ing. Dominika Lališová
Department: Department of Graphic Arts Technology and Applied Photochemistry (IPM FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
Opponent:Ing. Vladimír Dvonka, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Štúdium ochranných prvkov v ceninovej tlači
Summary:Cieľom diplomovej práce bolo zamerať sa na špeciálne ochranné prvky s použitím farieb, ktoré sú viditeľné v IČ oblasti spektra. Zamerali sme sa na výskum základných PANTONE® farieb zo vzorkovníka na natieranom papieri. Potvrdilo sa, že žlté odtiene sú v IČ oblasti neviditeľné, modré odtiene sú čiastočne viditeľné a čierne odtiene sú viditeľné. Ochranný prvok identifikovateľný v IČ svetle je možné vytvoriť súčasným použitím týchto farieb a farieb s opozitnými vlastnosťami v IČ spektre (špeciálnych ceninových). Tiež sme sa snažili na základe patentovaného ochranného prvku vytvoriť ochranný prvok, ktorý sa bude dať použiť v digitálnej aj ofsetovej tlači. Ochranný prvok sa nám podarilo navrhnúť, no jeho výrobu treba prispôsobiť konkrétnemu typu tlačiarne, na ktorej bude neskôr tlačený.
Key words:FTIR spektroskopia, ochranné prvky, infračervené farby, Vis/NIR spektroskopia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited