27. 1. 2020  17:44 Bohuš
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
Identifikační číslo: 3378
Univerzitní e-mail: milena.rehakova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
Proděkanka - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
 
Externí spolupracovnice - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave (STU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Skúmanie grafických záznamov v dokumentoch optickými a spektroskopickými metódami pre kriminalisticko-technické účely
Autor: Ing. Dominika Miklovičová
Pracoviště: Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
Vedoucí práce: doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
Oponent:Ing. Elena Blahová
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Skúmanie grafických záznamov v dokumentoch optickými a spektroskopickými metódami pre kriminalisticko-technické účely
Abstrakt:Predmetom diplomovej práce bolo preštudovať materiálové zloženie samoprepisovacieho papiera optickými a spektroskopickými metódami a technológiu vzniku grafického záznamu. Študovali sa vlastnosti laktónu kryštálovej violete, v súčasnosti najčastejšie používaného prekurzora farbiva v samoprepisovacích papieroch. Overila sa hypotéza, že daný prekurzor má rozdielne vlastnosti na samoprepisovacom a kancelárskom papieri, a že má schopnosť luminiskovať v IČ oblasti. Ďalej sa sledovali zmeny fyzikálno-chemických vlastností kópií, vytvorených pomocou samoprepisovacieho papiera, vplyvom urýchleného tepelného a svetelného starnutia. Zmeny sa hodnotili na základe celkovej farbovej odchýlky, FTIR spektroskopie a sledovania IČ luminiscencie pri rôznych vlnových dĺžkach. Sledovali sa rozdiely medzi kópiami vytvorenými na samoprepisovacom a kancelárskom papieri. Na záver sa preskúmali alternatívne metódy identifikácie prekurzora farbiva na kancelárskom papieri a otestoval sa oder samoprepisovacieho papiera a príčina vzniku tmavých stôp.
Klíčová slova:dokument, laktón kryštálovej violete, FTIR spektroskopia, starnutie, samoprepisovací papier, IČ luminiscencia, kolorimetria

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně