19. 1. 2020  19:29 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
Identifikačné číslo: 3378
Univerzitný e-mail: milena.rehakova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
Prodekanka - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
 
Externá spolupracovníčka - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave (STU)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Skúmanie grafických záznamov v dokumentoch optickými a spektroskopickými metódami pre kriminalisticko-technické účely
Autor: Ing. Dominika Miklovičová
Pracovisko: Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
Vedúci práce: doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
Oponent:Ing. Elena Blahová
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Skúmanie grafických záznamov v dokumentoch optickými a spektroskopickými metódami pre kriminalisticko-technické účely
Abstrakt:Predmetom diplomovej práce bolo preštudovať materiálové zloženie samoprepisovacieho papiera optickými a spektroskopickými metódami a technológiu vzniku grafického záznamu. Študovali sa vlastnosti laktónu kryštálovej violete, v súčasnosti najčastejšie používaného prekurzora farbiva v samoprepisovacích papieroch. Overila sa hypotéza, že daný prekurzor má rozdielne vlastnosti na samoprepisovacom a kancelárskom papieri, a že má schopnosť luminiskovať v IČ oblasti. Ďalej sa sledovali zmeny fyzikálno-chemických vlastností kópií, vytvorených pomocou samoprepisovacieho papiera, vplyvom urýchleného tepelného a svetelného starnutia. Zmeny sa hodnotili na základe celkovej farbovej odchýlky, FTIR spektroskopie a sledovania IČ luminiscencie pri rôznych vlnových dĺžkach. Sledovali sa rozdiely medzi kópiami vytvorenými na samoprepisovacom a kancelárskom papieri. Na záver sa preskúmali alternatívne metódy identifikácie prekurzora farbiva na kancelárskom papieri a otestoval sa oder samoprepisovacieho papiera a príčina vzniku tmavých stôp.
Kľúčové slová:dokument, laktón kryštálovej violete, FTIR spektroskopia, starnutie, samoprepisovací papier, IČ luminiscencia, kolorimetria

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene