Nov 22, 2019   4:41 p.m. Cecília
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
Identification number: 3378
University e-mail: milena.rehakova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)
Vice-dean - Faculty of Chemical and Food Technology
 
External colleague - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title: Study of the effect of plasma treatments on historical textile materials
Written by (author): Bc. Jana Žemberyová
Department: Department of Graphic Arts Technology and Applied Photochemistry (IPM FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
Opponent:doc. Ing. Viera Jančovičová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Štúdium účinku plazmových úprav na historické textilné materiály
Summary:Jedným z cieľov bakalárskej práce bolo vykonanie analýzy materiálového zloženia textilných ozdôb s obsahom kovových nití používaných ako súčasť odevov 19. a 20. storočia. Na základe identifikácie konkrétnych organických a anorganických zložiek metódami ATR-FTIR a XRF sa práca ďalej venovala štúdiu stability hodvábnych tkanín. Sledoval sa účinok nízkoteplotnej plazmy na modelové vzorky hodvábu. Merania sa vykonávali pri rôzne zvolených parametroch – druh plynu, vzdialenosť od povrchu, čas pôsobenia plazmy. Sledovali sa zmeny v chemickej štruktúre pôvodného materiálu hodnotením FTIR spektier a výpočtom indexov pomerného zastúpenia funkčných skupín charakteristických pre bielkoviny hodvábu. Navrhli sa také parametre plazmových úprav, pri ktorých nedochádzalo k poškodeniu a chemickým zmenám hodvábu a zároveň sa predpokladá priaznivý účinok plazmy z hľadiska odstraňovania povrchových nečistôt.
Key words:kultúrne dedičstvo, čistenie, plazma, hodváb

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited