Nov 18, 2019   5:13 a.m. Eugen
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
Identification number: 3378
University e-mail: milena.rehakova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)
Vice-dean - Faculty of Chemical and Food Technology
 
External colleague - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Analysis and aging of writing means in documents
Written by (author): Ing. Veronika Jankovičová
Department: Department of Graphic Arts Technology and Applied Photochemistry (IPM FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
Opponent:Ing. Juraj Matějka
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza a starnutie písacích prostriedkov v dokumentoch
Summary:Diplomová práca bola zameraná na štúdium starnutia zložiek náplní guľôčkových pier používaných pri vyhotovení dokumentov. V prvej časti sa sledoval pokles prchavej zložky 2-fenoxyetanolu zo systému papier-atrament, a to pri prirodzenom i urýchlenom starnutí, metódou plynovej chromatografie s hmotnostnou spektrometriou. Výsledky boli hodnotené výpočtom parametra R [%], tzv. percentuálnej miery poklesu prchavej zložky. Skúmal sa vplyv rôznych podmienok odberu vzorky, extrakčných činidiel a spôsobu prípravy extraktu na hodnoty tohto parametra čerstvo vyhotovených záznamov. Ďalej sa hodnotila miera poklesu prchavej zložky v systémoch pri prirodzenom starnutí v laboratórnych podmienkach a urýchlenom starnutí pri zvýšenej teplote. V druhej časti práce sa sledovali spektrálne zmeny prítomného organického farbiva povrchovo zosilnenou Ramanovou spektroskopiou v čase prirodzeného starnutia.
Key words:dokument, 2-fenoxyetanol, GC-MS, SERS, guľôčkové perá

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited