Dec 9, 2019   11:15 a.m. Izabela
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
Identification number: 3378
University e-mail: milena.rehakova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)
Vice-dean - Faculty of Chemical and Food Technology
 
External colleague - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Comparing the conservation of heritage objects by traditional and alternative methods
Written by (author): Ing. Martina Fusková
Department: Department of Graphic Arts Technology and Applied Photochemistry (IPM FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
Opponent:prof. Ing. Michal Čeppan, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Porovnanie účinnosti konzervovania objektov dedičstva tradičnými a alternatívnymi metódami
Summary:Práca je zameraná na porovnanie účinnosti tradičného a alternatívneho spôsobu konzervovania objektov kultúrneho dedičstva na papierovej podložke obsahujúcej farebnú vrstvu. Na začiatok práce sa vykonala rozsiahla literárna rešerš zameraná na vplyv konzervovania na pôvodný vzhľad objektov kultúrneho dedičstva. Na jej základe sa vybrali metódy posudzovania čistenia, zmien vybraných vlastností papierových podložiek a vplyvu na ich pôvodný vzhľad, ktoré boli použité v experimentálnej časti. V tradičnom spôsobe konzervovania sa vybrali kroky, ktoré boli aplikované na zašpinené objekty kultúrneho dedičstva – suché a mokré čistenie, glejenie a deacidifikácia a v alternatívnom spôsobe čistenia bola na objekty aplikovaná nízkoteplotná ADRE plazma a plazmatická tyčinka. Takto navrhnutý systém vstupnej a výstupnej kontroly vlastností objektov sa použil na hodnotenie zmeny po konzervátorskom zásahu a porovnanie oboch postupov na reálnych objektoch.
Key words:nízkoteplotná plazma, stabilizácia, čistenie, konzervovanie, objekt kultúrneho dedičstva

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited