15. 12. 2019  15:00 Ivica
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
Identifikačné číslo: 3378
Univerzitný e-mail: milena.rehakova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
Prodekanka - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
 
Externá spolupracovníčka - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave (STU)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Štúdium plazmových úprav na povrchy objektov dedičstva
Autor: Ing. Miroslav Kováč
Pracovisko: Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
Vedúci práce: doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
Oponent:doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Štúdium plazmových úprav na povrchy objektov dedičstva
Abstrakt:Práca sa zaoberá štúdiom plazmových úprav na objekty kultúrneho dedičstva, pričom je hlavná pozornosť sústredená na kovové nite. Popisuje účinky plazmatického ošetrenia za účelom odstránenia koróznych produktov a povrchových nečistôt, skúmajúc tieto účinky najmä metódou infračervenej spektroskopie s Fourierovou transformáciou. Teoretická časť oboznamuje s kovovými niťami ako súčasťou kultúrneho dedičstva. Popisuje ich zloženie, spôsoby výroby a čistenia. Obsahuje tiež informácie o korózii kovov, najmä medi, zlata a striebra, z ktorých boli kovové nite vyrobené. Podáva základný popis plazmy, spôsoby jej tvorby a jej fyzikálno-chemické účinky. V experimentálnej časti sú zhrnuté výsledky plazmatického ošetrenia vybraných vzoriek kovových nití, prezentované vo forme snímok z optického mikroskopu a absorpčných spektier v infračervenej oblasti. V tejto časti sú obsiahnuté aj výsledky ďalších metód merania, ktoré slúžili na doplnenie poznatkov a informácií z infračervenej spektroskopie.
Kľúčové slová:kultúrne dedičstvo, kovové nite, korózne produkty, plazmatické ošetrenie, čistenie povrchov

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene