Feb 22, 2020   9:29 a.m. Etela
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
Identification number: 3378
University e-mail: milena.rehakova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)
Vice-dean - Faculty of Chemical and Food Technology
 
External colleague - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Using the spectroscopic methods for materials identification
Written by (author): Bc. Monika Ceperková
Department: Department of Graphic Arts Technology and Applied Photochemistry (IPM FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Využitie spektroskopických metód pri identifikácii materiálov
Summary:Hlavným cieľom tejto práce bolo vytvorenie databázy FT-IR spektier syntetických a prírodných polymérov v podobe vlákien (tkanín), ktoré boli analyzované pomocou metódy ATR FT-IR spektroskopie. Databáza takýchto spektier je základom pre analýzu neznámych látok podobného pôvodu. Analýza sa vykonáva štúdiom a porovnávaním absorpčných pásov. V súčasnosti sa metóda využíva v mnohých oblastiach pre jej jednoduchosť a nedeštruktívnosť. Cieľom tejto práce je využiť už vytvorenú databázu pre stanovenie neznámych vzoriek tkanín za účelom ich ďalšieho konzervovania a reštaurovania. V práci bola tiež využitá metóda XRF spektroskopie, ktorá hoci je menej známa, je na vzostupe medzi spektroskopickými metódami a je využívaná na stanovenie prvkového zloženia zlúčenín a materiálov v rôznych odvetviach výskumu a priemyslu.
Key words:databáza, FT-IR, XRF, spektroskopia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited