Nov 19, 2019   11:43 a.m. Alžbeta
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
Identification number: 3378
University e-mail: milena.rehakova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)
Vice-dean - Faculty of Chemical and Food Technology
 
External colleague - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Study and analysis of historical colour layer
Written by (author): Ing. Stanislava Černochová
Department: Department of Graphic Arts Technology and Applied Photochemistry (IPM FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
Opponent:Ing. Jozef Hanus, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Štúdium a analýza historickej farebnej vrstvy
Summary:Diplomová práca riešila problematiku identifikácie materiálového zloženia a vlastností lazúrnej vrstvy. Boli študované historické receptúry a zloženie lazúr. Použitím FTIR a GC-MS boli analyzované organické zložky lazúr prípadne ďalších častí historickej farebnej vrstvy za účelom tvorby databázy. Podľa vybraných receptúr boli pripravené štyri druhy modelových vzoriek. Sledovalo sa ich zloženie a zmeny spektrálnych, optických a iných vlastností počas troch typov urýchleného starnutia. Získané poznatky boli aplikované na identifikáciu zloženia vzoriek farebných lazúrnych vrstiev odobratých z národnej kultúrnej pamiatky, s cieľom optimalizovať návrh na reštaurovanie v spolupráci s vedúcim ateliéru reštaurovania.
Key words:GC-MS, FTIR, historická farebná vrstva, glaze

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited