Nov 20, 2019   11:54 p.m. Félix
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
Identification number: 3378
University e-mail: milena.rehakova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)
Vice-dean - Faculty of Chemical and Food Technology
 
External colleague - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Examination of authenticity stamps in documents
Written by (author): Ing. Igor Arvensis
Department: Department of Graphic Arts Technology and Applied Photochemistry (IPM FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
Opponent:Ing. Michaela Belovičová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Skúmanie pravosti odtlačkov pečiatok v dokumentoch
Summary:Obsahom predkladanej bakalárskej práce je interpretácia postupov a metód kriminalisticko-technického skúmania odtlačkov pečiatok na sporných dokumentoch. Samotný experiment bol realizovaný tak, že z predlohy nami vopred pripravenej boli komerčným spôsobom vyrobené dva typy klasických drevených pečiatok -- okrúhla a obdĺžniková pečiatka. Týmito pečiatkami boli pomocou čiernej pečiatkovej farby a použitím rôznych premenných parametrov vyhotovené odtlačky prvej generácie. Z vyhotovených odtlačkov sa následne vybral jeden kvalitatívne najlepší, ktorý sa stal grafickou predlohou pre výrobu pečiatok druhej generácie. Tie boli zhotovené jednak komerčným spôsobom bez prípadnej editácie a laboratórnym spôsobom upravením zosnímaného odtlačku. Vyhotovené odtlačky oboch generácií boli vzájomne porovnávané, pričom bola sledovaná ich zhoda resp. nezhoda. Metódou optickej komparácie boli sledované parametre ako hrúbka čiar, tvar a štruktúra odtlačkov originálnej a falzifikovanej pečiatky. Okrem týchto parametrov sa sledoval a vyhodnocoval vplyv ďalších faktorov na vlastnosti zhotovených odtlačkov -- druh papiera a spôsob odtláčania. Výsledky komparácie dokazujú, že odtlačky originálnych pečiatok je možné odlíšiť od odtlačkov falzifikovaných pečiatok.
Key words:komparácia, odtlačok pečiatky, sporné dokumenty

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited